The Lost Children
The Lost Children

We pray for our fathers, pray for our mothers
Babalarımız için dua ediyoruz, annelerimiz için dua ediyoruz
Wishing our families well
Ailemizin iyi olmasını diliyoruz
We sing songs for the wishing, of those who are kissing
Öpüşenlerin dilekleri için şarkı söylüyoruz
But not for the missing
Ama kayıp olanlar için yapmıyoruz

[CHORUS 1]
So this one’s for all the lost children
Öyleyse bu şarkı tüm kayıp çocuklar için
This one’s for all the lost children
bu şarkı tüm kayıp çocuklar için
This one’s for all the lost children, wishing them well
bu şarkı tüm kayıp çocuklar için, onların iyi olmasını dileyerek
And wishing them home
Ve evde olmalarını isteyerek

When you sit there addressing, counting your blessings
Orada nutuk çekerek otururken, iyiliklerini sayarken
Biding your time
Zamanını beklerken
When you lay me down sleeping and my heart is weeping
Beni uykuya yatırırken ve kalbim ağlarken
Because I’m keeping a place
Çünkü ben bir yer ayırıyorum

[CHORUS 2]
For all the lost children
Tüm kayıp çocuklar için
This is for all the lost children
Bu tüm kayıp çocuklar için
This one’s for all the lost children, wishing them well
bu şarkı tüm kayıp çocuklar için, onların iyi olmasını dileyerek
And wishing them home
Ve evde olmalarını isteyerek

Home with their fathers,
Evde babaları ile birlikte
Snug close and warm, loving their mothers
Yakın ve sıcak, annelerini severek
I see the door simply wide open
Kapının ardına kadar açık olduğunu görüyorum
But no one can find thee
Ama kimse sizi bulamıyor

[CHORUS 3]
So pray for all the lost children
Öyleyse tüm kayıp çocuklar için dua edelim
Let’s pray for all the lost children
Hadi tüm kayıp çocuklar için dua edelim
Just think of all the lost children, wishing them well
Sadece tüm kayıp çocukları düşünün, onların iyi olmasını dileyerek
This is for all the lost children
Bu tüm kayıp çocuklar için
This one’s for all the lost children
bu şarkı tüm kayıp çocuklar için
Just think of all the lost children
Sadece tüm kayıp çocukları düşünün
Wishing them well, and wishing them home
Onların iyi olmasını dileyerek, ve onların evde olmasını dileyerek

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart

Yorumlar
  • avatar