Get Back In My Life

You are relentless sen acımasızsın I am defenceless ben savunmasız Why did you knock me down tonight? Neden be
ni yere serdin bu gece? You beat me senseless bana anlamsızca vurdun I just dont get this bunu gerçekten anlam
adım How many times do I have to try? kaç kere daha denemem gerek? Your whisper ,so clear senin fısıltın,çok
 anlaşılırdı The world disappears dünyanın kayboluşu As I fall into the darkness benim karanlıkların içine düş
üşüm gibi impossible to express açıklaması mümkün değil How good it feels bu nasıl iyi hissetirebilir Im wrapp
ed up, Im sealed örtüldüm,mühürlendim So tight Ill never be free çok sıkı hiçbir zaman özgür olmayacağım Oh I 
dont fight the feeling duygularla mücadele etmem Get back in my life Çekil git hayatımdan Come knock on my d
oor kapımı çalarak gel What Im looking for Ne arıyorum ben I think you should know bence bilmen gerek You star
ted a fire bir yangın başlattın burned me to the floor beni yerde yakarak Please dont resist anymore lütfen ar
tık karşı çıkma Ill never leave you alone seni asla yalnız bırakmayacağım You reprimand me beni azarladın yo
ure so demanding çok zahmetlisin But Ive got time Ama zamanım var I dont mind at all Hiçde umursamam  Youre pi
cture-perfect Manzaran-Mükemmel Completely worth it tamamiyle buna değer Youve got my back against the wall ar
kamı kolluyorsun duvara karşı Yeah Evet Your whisper ,so clear senin fısıltın,çok anlaşılırdı The world disa
ppears dünyanın kayboluşu As I fall into the darkness benim karanlıkların içine düşüşüm gibi impossible to exp
ress açıklaması mümkün değil How good it feels bu nasıl iyi hissetirebilir Im wrapped up, Im sealed örtüldüm,m
ühürlendim So tight Ill never be free çok sıkı hiçbir zaman özgür olmayacağım Oh I dont fight the feeling duyg
ularla mücadele etmem Get back in my life Çekil git hayatımdan Come knock on my door kapımı çalarak gel What
 Im looking for Ne arıyorum ben I think you should know bence bilmen gerek You started a fire bir yangın başla
ttın burned me to the floor beni yerde yakarak Please dont resist anymore lütfen artık karşı çıkma Ill never l
eave you alone seni asla yalnız bırakmayacağım Can you feel me coming beni gelirken hissedebiliyormusun Im sc
reaming,searching, calling haykırıyorum,arıyorum,çağırıyorum Paranoid, cause Im always coming back Paranoyakça
,çünkü hep geri geliyorum Coming back to you, coming back to you sana geri geliyorum,geri geliyorum  And you k
now how much I miss it ve bunu ne kadar özlediğimi biliyorsun And you know I cant resist it ve biliyorsun buna
 ne kadar direndiğimi See your lipsjust come running dudaklarını gördüm ve koşarak geldiler Right on back to y
ou,right on back to you tekrar sana doğru ,tekrar sana doğru  Get back in my life Çekil git hayatımdan Come k
nock on my door kapımı çalarak gel What Im looking for Ne arıyorum ben I think you should know bence bilmen ge
rek You started a fire bir yangın başlattın burned me to the floor beni yerde yakarak Please dont resist anymo
re lütfen artık karşı çıkma I cant do this anymore bunu artık yapamam Ill never leave you alone seni asla yaln
ız bırakmayacağım

Reklam Alanı

Sanatçıya Ait Diğer Bass Gitar Tabları

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart

Yorumlar
  • avatar