On The Way Home

The summer’s over, this town is closing.
Yaz bitti,bu kasaba kapanıyor.
They’re waving people out of the ocean.
Okyanustan insanlar sallıyorlar.
We have the feeling like we were floating.
Biz yüzer gibi hissine kapılıyoruz.
We never noticed where time was going.
Biz hiç bir zaman nereye gittiğimizi fark etmedik.

Do you remember when we first got here?
Buraya ilk geldiğimiz de hatılıyor musun ? 
The days were longer; the nights were hot here.
Günler uzun,geceler sıcaktı burada.
Now, it’s September; the engine’s started.
Şimdi,eylül ; Motor başladı
You’re empty-handed and heavy-hearted.
Senin elin boş ve kalbin ağırdı.

But just remember on the way home (ooh ooh ooh)
Ama sadece eve gelirken unutma (aah,aah,ahh)
That you were never meant to feel alone.
Sen asla yanlız hissetmezsin.
It takes a little while, but you’d be fine:
Bu biraz zaman alır ancak iyi olurdu.
Another good time coming down the line.
Diğer iyi zaman satır aşağı geliyor.
You’ll go back to love that’s waiting.
Bu aşk için beklerken geri gidersin.
I’ll unpack in a rented room.
Kiralık bir odada açıcağım
How’s that life you swear you’re hating?
Bu hayat nasıl gidiyor yemin ediyorsun nefret mi ediyorsun
Grass is greener: that makes two.
Çim yeşili : bu iki  oldu.
But just remember on the way home (ooh ooh ooh)
Ama sadece eve gelirken unutma (aah,aah,ahh)

That you were never meant to feel alone
Sen asla yanlız hissetmezsin.
Just look me up; get back on the bus.
Sadece bana bak ; otobüse geri dön
I’ll see you next week if you need my trust.
Güvenime ihtiyacın olursa seni haftaya göreceğim.
Life ain’t short, but it sure is small.
Hayat kısa değil,ama kesinlikle küçüktür.
You get forever but nobody at all.
Sonsuza dek ama kimsede yok.
Life ain’t short, but it sure is small.
Hayat kısa değil,ama kesinlikle küçüktür.
You get forever but nobody at all.
Sonsuza dek ama kimsede yok.

It don’t come often, and it don’t stay long.
Sıklıkla gelmez ve uzun kalmaz 
(Ooh, ooh, ooh, ooh)

But just remember on the way home (ooh ooh ooh)
Ama sadece eve gelirken unutma (aah,aah,ahh)
That you don’t ever have to feel alone.
Sen asla yanlız hissetmezsin.
Just stay on the run; get off the grid.
Sadece kaçak kal,gözlerden uzakta kal.
Hide yourself out like you know that I did,
Benim yaptığımı biliyormuş gibi saklan.
And if you might find that your running is done,
Ve eğer bulursan kaçış bitmiştir.
A little bit of Heaven never hurt no one.
Bir tutam Cennet hiç kimseyi incitmez.

Reklam Alanı

Sanatçıya Ait Diğer Bass Gitar Tabları

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart

Yorumlar
  • avatar