Jack Ruby

There’s no method in my madness, no craft, no guile
Deliliğimde bir metod yok, hüner yok, hainlik yok
No expertise, no self assuring smile
Uzmanlık yok, kendi güvencen olan gülümsemen yok
No wizardry or witchcraft, no crass deceit
Büyücülük, cadılık, dangalak aldatma yok
No dark conspiracies, I stand on my own two feet
Karanlık komplo yok, iki ayağım üzerinde duruyorum
I’m coming through just like Jack Ruby
Jack Ruby gibi üstesinden geliyorum

I ragged around the edges but I got control
Eşek şakalar yaptım ama kontrolüm var
There’s no way around it and I got control
Başka yolu yok ve kontrolüm var
I reach out for my program, still got control
Programıma uzanıyorum hala kontrolüm yok
Straight down to business, who needs control
İşe doğru, kimin kontrole ihtiyacı var
I’ve got panache just like Jack Ruby
Cakam var Jack Ruby gibi

I don’t beg forgiveness, I don’t beg at all
Affedilme için yalvarmam, hiç yalvarmam bile
But I beg to differ cos I got the ball
Ama farklılığa yalvarırım çünkü cesaretim var
There was no invitation, you’re not my type
Davetiye yoktu, tipim değilsin
And what’s gone, it ain’t worth having, kiss it all goodbye
Ve biten şey, ait olmaya değmez, öp gitsin
,Right on the money just like Jack Ruby
Jack Rubydeki para gibi

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart

Yorumlar
  • avatar