Who Says You Can’t Go Home
Who Says You Can&#..

I spent 20 years trying to get out of this place
Bu yerden kurtulmak için 20 yıl harcadım
I was looking for something I couldn’t replace
Değiştiremeyeceğim bir şey arıyordum
I was running away from the only thing I’ve ever known
Bildiğim tek şeyden kaçıyordum
Like a blind dog without a bone
Kemiksiz bir kör köpek gibi
I was a gypsy lost in the twilight zone
Alacakaranlık bölgesinde kaybolmuş bir çingeneydim
I hijacked a rainbow and crashed into a pot of gold
Gökkuşağını kaçırdım ve altın kaba çarptım
I been there, done that and I ain’t lookin’ back on the seeds I’ve sown,
Ordaydım, şunu yaptım ve ektiğim tohumlara bakmıyorum bile
Saving dimes, spending too much time on the telephone
Kuruşlar biriktiriyorum, telefonda çok zaman harcıyorum
Who says you can’t go home
Kim eve gidemezsin diyor?

Who says you can’t go home
Kim eve gidemezsin diyor?
There’s only one place they call me one of their own
Beni kendi başlarına çağırdıkları tek bir yer var
Just a hometown boy, born a rolling stone, who says you can’t go home
Memleket çocuğu, yuvarlanan taşla doğmuş, Kim eve gidemezsin diyor?
Who says you can’t go back, been all around the world and as a matter of fact
Kim geriye gidemezsin diyor? dünyayı dolaşıp durdum ve gerçekliğin bir önemi olarak
There’s only one place left I want to go, who says you can’t go home
Gitmek istediğim tek bir yer kaldı, Kim eve gidemezsin diyor?
It’s alright, it’s alright, it’s alright, it’s alright, its alright
Bu önemli değil…

I went as far as I could, I tried to find a new face
Gidebildiğim kadar uzaklara gittim, yeni bir yüz bulmaya çalıştım
There isn’t one of these lines that I would erase
Sileceğim bu çizgilerden biri bile yok
I lived a million miles of memories on that road
Şu yolda bir milyon mil hatıra yaşadım
With every step I take I know that I’m not alone
Attığım her adımla, yalnız olmadığımı biliyorum
You take the home from the boy, but not the boy from his home
Çocuktan evini alırsın, ama evinden çocuğu almazsın
These are my streets, the only life I’ve ever known,
Buralar benim sokaklarım, bildiğim tek hayat
who says you can’t go home
Kim eve gidemezsin diyor?

Who says you can’t go home
Kim eve gidemezsin diyor?
There’s only one place they call me one of their own
Beni kendi başlarına çağırdıkları tek bir yer var
Just a hometown boy, born a rolling stone, who says you can’t go home
Memleket çocuğu, yuvarlanan taşla doğmuş, Kim eve gidemezsin diyor?
Who says you can’t go back, been all around the world and as a matter of fact
Kim geriye gidemezsin diyor? dünyayı dolaşıp durdum ve gerçekliğin bir önemi olarak
There’s only one place left I want to go, who says you can’t go home
Gitmek istediğim tek bir yer kaldı, Kim eve gidemezsin diyor?
It’s alright, it’s alright, it’s alright, it’s alright, its alright
Bu önemli değil…

I been there, done thatand I ain’t looking that
Ordaydım, şunu yaptım ve bakmıyordum bile
It’s been a long long road
Uzun, uzun bir yoldu
Feels like I never left, that’s how the story goes
Asla terk etmedim sanki, bu hikaye böyle gider

It doesn’t matter where you are, it doesn’t matter where you go
Nerede olduğun önemli değil, nereye gittiğin önemli değil
If it’s a million miles aways or just a mile up the road
Bu bir mil uzaklarsa ya da bir mil yukarı yolsa
Take it in, take it with you when you go,
Onu da al, gittiğinde seninle al onu
who says you can’t go home
Kim eve gidemezsin diyor?

Who says you can’t go home
Kim eve gidemezsin diyor?
There’s only one place they call me one of their own
Beni kendi başlarına çağırdıkları tek bir yer var
Just a hometown boy, born a rolling stone, who says you can’t go home
Memleket çocuğu, yuvarlanan taşla doğmuş, Kim eve gidemezsin diyor?
Who says you can’t go back, been all around the world and as a matter of fact
Kim geriye gidemezsin diyor? dünyayı dolaşıp durdum ve gerçekliğin bir önemi olarak
There’s only one place left I want to go, who says you can’t go home
Gitmek istediğim tek bir yer kaldı, Kim eve gidemezsin diyor?
It’s alright, it’s alright, it’s alright, it’s alright, its alright
Bu önemli değil…

It’s alright, it’s alright, it’s alright, it’s alright, its alright
Bu önemli değil…
Who says you can’t go home [x2] 
Kim eve gidemezsin diyor?

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart

Yorumlar
  • avatar