Idiot Wind

Someone’s got it in for me, they’re planting stories in the press
Birinde benim için var o, basında hikayeler uyduruyorlar
Whoever it is I wish they’d cut it out but when they will I can only guess
Bu her kimse umarım yok ederler ama yapacaklarını sadece tahmin edebilirim
They say I shot a man named Gray and took his wife to Italy
Gray diye bir adamı vurmuşum ve karısını İtalya’ya kaçırmışım
She inherited a million bucks and when she died it came to me
Kadın bir milyon dolar miras aldı ve öldüğünde bana kaldı
I can’t help it if I’m lucky
Şanslıysam ne yapabilirim

People see me all the time and they just can’t remember how to act
İnsanlar sürekli beni görüyor ve ne yapacaklarını hatırlayamıyorlar
Their minds are filled with big ideas, images and distorted facts
Akılları büyük fikirlerle, hayallerle ve sapkın gerçeklerle dolu
Even you, yesterday you had to ask me where it was at
Sen bile, dün nerede olduğunu sormalıydın
I couldn’t believe after all these years, you didn’t know me better than that
Bu kadar yıldan sonra inanamadım, beni daha iyi tanıyamazdın
Sweet lady
Tatlı leydi

Idiot wind, blowing every time you move your mouth
Aptal rüzgar, ağzını her oynattığında esiyorsun
Blowing down the backroads headin’ south
Güneye giden yollarda esiyorsun
Idiot wind, blowing every time you move your teeth
Aptal rüzgar, dişini her oynattığında esiyorsun
You’re an idiot, babe
Sen bir aptalsın, bebek
It’s a wonder that you still know how to breathe
Hala nefes almayı bilmen bir mucize

I ran into the fortune-teller, who said beware of lightning that might strike
Falcıya gittim, çarpacak olan bir şimşekten kaçın dedi
I haven’t known peace and quiet for so long I can’t remember what it’s like
Uzun zamandır barışı ve huzuru bilmiyordum, nasıl olduğunu hatırlayamadım
There’s a lone soldier on the cross, smoke pourin’ out of a boxcar door
Köşede yalnız bir asker var, furgon kapısında sigarasını tüttürüyor
You didn’t know it, you didn’t think it could be done, in the final end he won the wars
Bunu bilemezdin, bunun olacağını düşünemezdin, sonunda savaşları kazandı
After losin’ every battle
Her savaşı kaybettikten sonra

I woke up on the roadside, daydreamin’ ’bout the way things sometimes are
Yol kenarında uyandım, bazı şeyleri hayal ederek
Visions of your chestnut mare shoot through my head and are makin’ me see stars
Maron kısrağının görüşünün kafama vurmasını ve bana yıldızı gösteriyorlar
You hurt the ones that I love best and cover up the truth with lies
En çok sevdiklerimi incitiyorsun ve yalanlarla gerçekleri örtüyorsun
One day you’ll be in the ditch, flies buzzin’ around your eyes
Bir gün hendekte olacaksın, gözlerinde sinekler uçuşacak
Blood on your saddle
Sırtında kanla

Idiot wind, blowing through the flowers on your tomb
Aptal rüzgar, kabirindeki çiçeklere esiyorsun
Blowing through the curtains in your room
Odandaki perdelere esiyorsun
Idiot wind, blowing every time you move your teeth
Aptal rüzgar, dişini her oynattığında esiyorsun
You’re an idiot, babe
Sen bir aptalsın, bebek
It’s a wonder that you still know how to breathe
Hala nefes almayı bilmen bir mucize

It was gravity which pulled us down and destiny which broke us apart
Bizi aşağı çeken yer çekimiydi ve bizi ayıran kaderdi
You tamed the lion in my cage but it just wasn’t enough to change my heart
Benim kafesimde aslanı eğittin ama bu kalbimi değiştirmek için yeterli değildi
Now everything’s a little upside down, as a matter of fact the wheels have stopped
Şimdi her şey altüst, tekerleklerin durmasının gerçekliği gibi
What’s good is bad, what’s bad is good, you’ll find out when you reach the top
İyi olan şey kötü, kötü olan şey iyi, zirveye ulaştığında anlayacaksın
You’re on the bottom
Sen yerlerdesin

I noticed at the ceremony, your corrupt ways had finally made you blind
Törende fark ettim, bozuk yolların sonunda seni kör etti
I can’t remember your face anymore, your mouth has changed, your eyes
Yüzünü artık hatırlayamıyorum, ağzın değişti, gözlerin…
don’t look into mine
Benimkilere bakmıyor
The priest wore black on the seventh day and sat stone-faced while the
Papaz yedinci günde siyah giyindi ve tepkisizce oturdu
building burned
Bina yanarken
I waited for you on the running boards, near the cypress trees, while the
Seni değişen panolarda bekledim, selvi ağaçlarının yanında
springtime turned
İlkbahar yavaşça
Slowly into Autumn
Sonbahara dönerken

Idiot wind, blowing like a circle around my skull
Aptal rüzgar, iskeletimde esen bir daire gibisin
From the Grand Coulee Dam to the Capitol
Büyük Coulee Meydanından Capitol’e
Idiot wind, blowing every time you move your teeth
Aptal rüzgar, dişini her oynattığında esiyorsun
You’re an idiot, babe
Sen bir aptalsın, bebek
It’s a wonder that you still know how to breathe
Hala nefes almayı bilmen bir mucize

I can’t feel you anymore, I can’t even touch the books you’ve read
Artık seni hissedemiyorum, okuduğun kitaplara bile dokunamıyorum
Every time I crawl past your door, I been wishin’ I was somebody else instead
Kapından her sürünerek geçişimde, başka biri olmayı diliyordum
Down the highway, down the tracks, down the road to ecstasy
Otoyolda, yollarda, kendinden geçmeye giden yolda
I followed you beneath the stars, hounded by your memory
Yıldızların altında seni takip ettim, hatırayla avlandın
And all your ragin’ glory
Ve bütün şiddetli ününle

I been double-crossed now for the very last time and now I’m finally free
Son zamanlarda aldatıldım ve artık özgürüm
I kissed goodbye the howling beast on the borderline which separated you from me
Seni benden ayıran sınırda kükreyen canavara hoşçakal öpücüğü verdim
You’ll never know the hurt I suffered nor the pain I rise above
Çektiğim ve üstesinden geldiğim acıları asla bilemeyeceksin
And I’ll never know the same about you, your holiness or your kind of love
Ve ben de seninle ilgili aynı şeyi bilemeyeceğim, kutsallığını ya da aşkının türünü
And it makes me feel so sorry
Ve bu beni çok kötü hissettiriyor

Idiot wind, blowing through the buttons of our coats
Aptal rüzgar, montlarımızın düğmelerinden içeri esiyorsun
Blowing through the letters that we wrote
Yazdığımız mektupların içine esiyorsun
Idiot wind, blowing through the dust upon our shelves
Aptal rüzgar, raflarımızdaki tozlara esiyorsun
We’re idiots, babe
Biz aptalız, bebek
It’s a wonder we can even feed ourselves
Birbirimizi beslememiz bile mucize

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart

Yorumlar
  • avatar