You And I
You And I

You and I are just like children  Sen ve ben çocuklar gibiyiz We are allways playing games  Hep oyunlar oynuyo
ruz  Even though we love each other  Birbirimizi sevsek de I never said its much the same  Asla aynı olduğunu 
söylemedim If you left me on my own again  Beni yine kendi başıma bıraktın Leaving me with so much pain  Beni 
böylesine çok acıyla bıraksaydın You hurt me more and more each time  Beni her seferinde daha fazla incitiyors
un Don’t know what I found in you Sende ne bulduğumu bilmiyorlar  People ask me all the time  İnsanlar bana he
p soruyorlar If they knew you like I do Eğer seni benim tanıdığım gibi tanısalardı They would’t say I’m wastin
g time  Zamanımı harcadığımı söylemezlerdi And you left me on my own again  Ve beni yine kendi başıma bıraktın
Leaving me with so much pain  Beni böylesine çok acıyla bırakıyorsun You hurt me more and more each time  Ben
i her seferinde daha fazla incitiyorsun I don’t think we’ll ever grow up  Hiç büyüyecek miyiz bilmiyorum As lo
ng as you are there  Sen orada oldukça I don’t think we’ll ever grow up  Hiç büyüyeceğimizi sanmıyorum As long
 as you are there  Sen orada olduğun sürece Ya know  Biliyorsun  You and I are just like children yes  Sen ve 
ben çocuklar gibiyiz evet  You and I are just like children  Sen ve ben çocuklar gibiyiz Just as long as you a
re there  Sen orada oldukça Don’t know what I found in you  Sende ne bulduğumu bilmiyorlar People ask me all t
he time  İnsanlar bana hep soruyor If they knew you like I do  Seni benim tanıdığım gibi tanısalardı They woul
d’t say I’m wasting time  Zamanımı harcadığımı düşünmezlerdi If you left me on my own again  Beni yine bir baş
ıma bıraksaydın Leaving me with so much pain  Beni böylesine çok acıyla bıraksaydın You hurt me more and more 
each time  Beni her seferinde daha fazla incitiyorsun I don’t think we’ll ever grow up  Hiç büyüyeceğimizi san
mıyorum As long as you are there  Sen orada oldukça I don’t think we’ll ever grow up Hiç büyüyeceğimizi sanmıy
orum As long as you are there  Sen orada oldukça Ya know  Biliyorsun  You and I are just like children yes Sen
 ve ben çocuklar gibiyiz evet  You and I are just like children  Sen ve ben çocuklar gibiyiz Just as long as y
ou are there Sen orada oldukça

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart