Runaway
Runaway

Runaway you know you can’t stay Madaley  Kaç kalamazsın biliyorsun Madaley Runaway you must go home now Madale
y  Kaç şimdi evine gitmelisin Madaley Runaway its getting late you know Madaley  Kaç geç oluyor biliyorsun Mad
aley Runaway no I don’t want you to go..  Kaç hayır gitmeni istemiyorum.. Lover don’t you go now  Sevgilim şim
di gitme Lover don’t you go now  Sevgilim şimdi gitme Stay  Kal  Lover don’t you go now  Sevgilim şimdi gitme
Lover don’t you go now  Sevgilim şimdi gitme Stay  Kal Lover don’t you go now  Sevgilim şimdi gitme Lover don’
t you go now  Sevgilim şimdi gitme Stay  Kal Runaway no you can’t leave me Madaley  Kaç hayır beni bırakamazsı
n Madaley  Runaway no it’s to late now Madaley  Kaç artık çok geç Madaley  Runaway no I want you hear Madaley 
Kaç hayır duymanı istiyorum Madaley  Runaway no please stay I need your love  Kaç hayır lütfen kal aşkına iht
iyacım var  Lover don’t you go now  Sevgilim şimdi gitme Lover don’t you go now  Sevgilim şimdi gitme Stay  Ka
l Lover don’t you go now  Sevgilim şimdi gitme Lover don’t you go now  Sevgilim şimdi gitme Stay  Kal Lover do
n’t you go now  Sevgilim şimdi gitme Lover don’t you go now  Sevgilim şimdi gitme Stay  Kal Lover don’t you go
 now  Sevgilim şimdi gitme Lover don’t you go now  Sevgilim şimdi gitme Stay  Kal Lover don’t you go now  Sevg
ilim şimdi gitme Lover don’t you go now  Sevgilim şimdi gitme Stay  Kal Lover don’t you go now  Sevgilim şimdi
 gitme Lover don’t you go now  Sevgilim şimdi gitme Stay  Kal

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart