Rumour Has It
Rumour Has It

She, she ain’t real,
O, o gerçek değil,
She ain’t gonna be able to love you like I will,
O benim yapacağım gibi seni sevemeyecek
She is a stranger,
O bir yabancı,
You and I have history,
Senin ve benim geçmişimiz var,
Or don’t you remember?
Veya hatırlamıyor musun?
Sure, she’s got it all,
Eminim, o bunların hepsine sahiptir
But, baby, is that really what you want?
Ama, bebeğim, bu gerçekten senin istediğin şey mi?

Bless your soul, you’ve got your head in the clouds,
Ruhunu kutsa, kafanda bulutlar var
You made a fool out of you,
Kendine bir hata yaptın
And, boy, she’s bringing you down,
Ve, oğlum, o seni indiriyor
She made your heart melt,
O kalbini eritti
But you’re cold to the core,
Ama özünde soğuksun,
Now rumour has it she ain’t got your love anymore,
Ve söylentiye göre o artık senin aşkına sahip değil

Rumour has it, ooh (x8)
Söylentiye göre, ooh

She is half your age,
O senin yarı yaşında
But I’m guessing that’s the reason that you strayed,
Ama sanıyorum ki bu senin yoldan çıkmanın nedeni
I heard you’ve been missing me,
Beni özlediğini duydum
You’ve been telling people things that you shouldn’t be,
İnsanlara yapmaman gereken şeyleri söylemişsin
Like when we creep out and she ain’t around,
Bizim süründüğümüz ve onun olmadığı zamanlardaki gibi
Haven’t you heard the rumours?
Söylentileri duymadın mı?

Bless your soul, you’ve got your head in the clouds,
Ruhunu kutsa, kafanda bulutlar var
You made a fool out of me,
Bana bir hata yaptın
And, boy, you’re bringing me down,
Ve, oğlum, sen beni indiriyorsun
You made my heart melt, yet I’m cold to the core,
Kalbimi erittin, ama henüz özüm soğuk
But rumour has it I’m the one you’re leaving her for,
Ama söylentiye göre onu terk etmenin nedeni olan kişi benim

Rumour has it, ooh (x8)
Söylentiye göre, ooh

All of these words whispered in my ear,
Bu sözcüklerin hepsi kulağıma fısıldandı,
Tell a story that I cannot bear to hear,
Duymaya katlanamayacağım bir hikaye anlat
People say crazy things,
İnsanlar çılgınca şeyler söylüyor,
Just ’cause you heard it,
Çünkü sen bunu duydun,

Rumour has it, ooh (x14)
Söylentiye göre, ooh

But rumour has it he’s the one I’m leaving you for.
Ama söylentiye göre seni terk etmemin nedeni olan kişi o

Reklam Alanı

Sanatçıya Ait Diğer Bass Gitar Tabları
Sanatçıya Ait Diğer Guitar Pro Tabları

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart