Complicated
Complicated

Ana Menü Ana Sayfa En Yeni Çeviriler En Popüler Çeviriler Çeviri Ekle Çeviri İste Sanatçı Listesi Editörlerimi
z Üye Ol & Giriş Yap Sitene Çeviri Ekle Yabancı Video Klipler Yerli Şarkı Sözleri Reklam İletişim Çeviri Arama
           Çevirileri Sanatçıların Başharflerine Göre Listele 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
 Z  Rihanna – Complicated Şarkı Çevirisi Bookmark and Share You’re not easy to love Seni sevmek kolay değil
You’re not easy to love, no Seni sevmek kolay değil, hayır You’re not easy to love Seni sevmek kolay değil Yo
u’re not easy to love, no Seni sevmek kolay değil, hayır Why is everything with you so complicated Seninle he
rşey neden bu kadar karmaşık Why do you make it hard to love you Seni sevmeyi neden zorlaştırıyorsun Oh I hate
 it Oh bundan nefret ediyorum Cos if you really wanna be alone Çünkü eğer gerçekten yalnız olmak istiyorsan I 
will throw my hands up cos baby I tried Vazgeçeceğim çünkü bebek denedim But everyday with you is so complicat
ed Ama seninle herşey öyle zor ki Oh why Oh neden  Sometimes I get you Bazen seni anlıyorum  Sometimes I don’
t understand Bazen anlamıyorum  Sometimes I love you Bazen seni seviyorum  Sometimes it’s you I can’t stand Ba
zen sana katlanamıyorum  Sometimes I wanna hug you Bazen sana sarılmak istiyorum  Sometimes I wanna push you a
way Bazen seni uzağa itmek istiyorum Most times I wanna kiss you Çoğu zaman seni öpmeyi istiyorum Other times 
punch you in the face Diğer zamanlar yüzüne yumruk atmayı Cos every minute you start switching up Çünkü her da
kika değişmeye başlıyorsun And you say things like you don’t give a fuck Ve sanki hiç umurunda değilmiş gibi ş
eyler söylüyorsun Then I say I’m through with you Sonra seninle işim bitti diyorum Take my heart from you Kalb
imi senden geri alıyorum And you come running after me and baby I’m back with you Ve koşarak peşimden geliyors
un ve bebek sana geri dönüyorum  Oh, you’re not easy to love Oh, seni sevmek kolay değil You’re not easy to l
ove, no seni sevmek kolay değil, hayır You’re not easy to love seni sevmek kolay değil You’re not easy to love
, no seni sevmek kolay değil, hayır Why is everyday with you so complicated Neden seninle hergün bu kadar kar
maşık Why do you make it hard to love you Neden seni sevmeyi zorlaştırıyorsun Oh I hate it Oh bundan nefret ed
iyorum Cos if you really wanna be alone Çünkü eğer gerçekten yalnız olmak istiyorsan I will throw my hands up 
cos baby I tried Vazgeçeceğim çünkü bebek denedim But everyday with you is so complicated Ama seninle herşey ö
yle zor ki Oh why Oh neden Sometimes I catch you Bazen seni yakalıyorum Sometimes you get away Bazen uzaklaşı
yorsun  Sometimes I read you Bazen seni okuyorum  Other times I’m like where are you on the page Diğer zamanla
r sayfanın neresinde olduğunu arar gibiyim Sometimes I feel like we will be together forever Bazen sonsuza dek
 birlikte olacağız gibi hissediyorum But you’re so complicated Ama sen çok karışıksın  My heart knows better K
albim daha iyi biliyor  Why is everyday with you so complicated Neden seninle hergün bu kadar karmaşık Why do
 you make it hard to love you Neden seni sevmeyi zorlaştırıyorsun Oh I hate it Oh bundan nefret ediyorum Cos i
f you really wanna be alone Çünkü eğer gerçekten yalnız olmak istiyorsan I will throw my hands up cos baby I t
ried Vazgeçeceğim çünkü bebek denedim But everyday with you is so complicated Ama seninle herşey öyle zor ki O
h why Oh neden I’ma stick around just a little while longer Buralarda biraz daha takılacağım  Just to make su
re that you’re really sure Sadece emin olup olmadığını anlamak için You like sleeping alone Yalnız uyumaktan h
oşlandığına I’ma stick around just a little while longer Buralarda biraz daha takılacağım  Just to make sure t
hat you’re really sure Sadece emin olup olmadığını anlamak için You like sleeping alone Yalnız uyumaktan hoşla
ndığına Why is everyday with you so complicated Neden seninle hergün bu kadar karmaşık Why do you make it har
d to love you Neden seni sevmeyi zorlaştırıyorsun Oh I hate it Oh bundan nefret ediyorum Cos if you really wan
na be alone Çünkü eğer gerçekten yalnız olmak istiyorsan I will throw my hands up cos baby I tried Vazgeçeceği
m çünkü bebek denedim But everyday with you is so complicated Ama seninle herşey öyle zor ki Oh why Oh neden
Oh, you’re not easy to love Oh, seni sevmek kolay değil You’re not easy to love, no seni sevmek kolay değil, h
ayır You’re not easy to love seni sevmek kolay değil You’re not easy to love, no seni sevmek kolay değil, hayı
r

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart

Yorumlar
  • avatar