Cold Case Love
Cold Case Love

On my roof
Terasımda
Dark & I’m burning a rose
Karanlık ve bir gül yakıyorum
I don’t need proof
Kanıta ihtiyacım yok
I’m torn apart & you know
Parçalara ayrılıyorum ve biliyorsun
What you did to me was a crime
Bana yaptığının bir suç olduğunu
Cold Case Love
Faili meçhul aşk
And I let you reach me one more time
Ve bana bir kez daha ulaşmana izin veriyorum
But that’s enough
Ama bukadarı yeter

Your love was breaking the law
Aşkın hukuk kurallarını yıkıyor
But I needed a witness
Ama bir şahide ihtiyacım var
So pick me up when it’s over
O yüzden bu bittiğinde beni al
It don’t make any difference
Bu bir farklılık yaratmıyor
Will it ever be solved
Hiç çözülecek mi bu?
Or am I taking the fall
Ya da davayı düşürecek miyim?
Truth was there all along
Doğru her zaman oradaydı
Tell me how did we miss it
Onu nasıl kaçırdığımızı söyle bana

We opened up a cold case love
Faili meçhul bir aşk davasını açtık
And It got the best of us
Ve ikimiz için en iyisini aldım
And Now prints, pictures & white outlines
Ve şimdi izler,resimler ve beyaz taslaklar
Are all that’s left at the scene of a crime
Hepsi olay yerinde bırakıldı
Of a cold case love
Faili meçhul bir aşkın

Should’ve investigated
İncelenmiş olmaları gerekirdi
But love blinded eyes
Ama aşktan kör gözler
Couldn’t see (no)
Göremedi (hayır)
And Then I tried to cage it
Ve sonra onu hapsetmeyi denedim
But your love ain’t the kind you can keep
Ama senin aşkın saklayabileceğin türden değil
Release me now cause I did my time
Şimdi beni serbest bırak çünkü cezasını çektim
Of this cold case love
Bu faili meçhul aşkın
My heart’s no longer cold & confined
Kalbim artık soğuk ve hapsedilmiş değil
I’ve had enough
Yeterince çektim

Your love was breaking the law
Aşkın hukuk kurallarını yıkıyor
But I needed a witness
Ama bir şahide ihtiyacım var
So pick me up when it’s over
O yüzden bu bittiğinde beni al
It don’t make any difference
Bu bir farklılık yaratmıyor
Will it ever be solved
Hiç çözülecek mi bu?
Or am I taking the fall
Ya da davayı düşürecek miyim?
Truth was there all along
Doğru her zaman oradaydı
Tell me how did we miss it
Onu nasıl kaçırdığımızı söyle bana

We opened up a cold case love
Faili meçhul bir aşk davasını açtık
And It got the best of us
Ve ikimiz için en iyisini aldım
And Now prints, pictures & white outlines
Ve şimdi izler,resimler ve beyaz taslaklar
Are all that’s left at the scene of a crime
Hepsi olay yerinde bırakıldı
Of a cold case love
Faili meçhul bir aşkın

We lost our way
Yolumuzu kaybettik
Took this too far
Çok uzaklara gitti
Now I’ll never find the pieces of my heart
Şimdi asla kalbimin parçalarını bulamayacağım
We’ve lost enough
Yeterince kaybettik
Looking for a truth
Doğruyu arıyorum
That was here all along
Herzaman burada olan

Cold case love
Faili meçhul aşk
And It got the best of us
Ve ikimiz için en iyisini aldım
And Now prints, pictures & white outlines
Ve şimdi izler,resimler ve beyaz taslaklar
Are all that’s left at the scene of a crime
Hepsi olay yerinde bırakıldı
Of a cold case love
Faili meçhul bir aşkın

We opened up a cold case love
Faili meçhul bir aşk davasını açtık
And It got the best of us
Ve ikimiz için en iyisini aldım
And Now prints, pictures & white outlines
Ve şimdi izler,resimler ve beyaz taslaklar
Are all that’s left at the scene of a crime
Hepsi olay yerinde bırakıldı
Of a cold case love
Faili meçhul bir aşkın

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart

Yorumlar
  • avatar