That Day
That Day

That day, that day
 o gün, o gün
What a mess what a marvel
 ne karışık ne mucize
I walked into that cloud again
 yürüdüm tekrar o bulutun içine
And i lost myself
 ve kendimi kaybettim
And i’m sad, sad, sad
 ve üzgünüm,üzgün,üzgün
Small, alone, scared
 küçük,yalnız,korkmuş
Craving purity
 özlem,masumca
A fragile mind and
 kırılgan akıl ve
A gentle spirit
 kibar ruh
That day, that day
 o gün o gün
What a marvelous mess
 ne mucizevi bi karışıklık
This is all that i can do
 tüm yapabildiklerim bu
I’m done to be me
 ben oldum bana göre
Sad, scared, small, alone, beautiful
 üzgün,korkmuş,küçük,yalnız,güzel
It’s supposed to be like this
 bu böyle zannediliyor
I accept everything
 herşeyi kabul ediyorum
It’s supposed to be like this
 bu böyle zannediliyor
That day, that day
 o gün o gün
I lay down beside myself
 kendime göre düşük durumdayım
In this feeling of pain, sadness
 bunda acı hissediyorum üzgünce
Scared, small, climbing, crawling
 korkmuş,küçük,tırmanan,sürünen
Towards the light
 ışığa doğru
And it’s all i see and
 ve bu gördüğümün hepsi ve
I’m tired and i’m right
 yoruldum ve dogruyum
And i’m wrong
 ve yanlışım
And it’s beautiful
 ve bu güzel
That day that day
 o gün o gün
What a mess what a marvel
 ne karışık ne mucize
We’re all the same
 biz aynıyız
And no one thinks so and it’s okay
 ve bu yuzden kimse düşünmez ve bu tamam
And i’m small
 ve ben küçüğüm
And i’m divine
 ve ben kutsalım
And it’s beautiful
 ve bu harika
And it’s coming
 ve bu gelecek
But it’s already here
 ama bu çoktan burda
And it’s absolutely perfect
 ve bu tamamen mükemmel
That day, that day
 o gün o gün
When everything was a mess
 herşey karışık oldugu zaman
And everything was in place
 ve herşey yerinde
And there’s too much hurt
 ve onlar daha fazla yaralar
Sad, small, scared, alone
 üzgün,küçük,korkmuş,yalnız
And everyone’s a cynic
 ve herbiri alaycı
And it’s hard and it’s sweet
 be bu zor ve bu güzel
But it’s supposed
 ama bu zannedilen
To be like this
 tıpkı bunun gibi

That day, that day
 o gün o gün
When i sat in the sun
 ben güneşin altındayken
And i thought and i cried
 ve düşündüm ve ağladım
’cause i’m sad, scared, small alone, strong
 çünkü ben üzgün,korkmuş,küçük,yalnız ve güçlüyüm
And i’m nothing
 ve ben hiçbişeyim
And i’m true
 ve ben doğruyum
Only a brave man
 yalnız cesur adam
Can break through
 baştan başa kıralabilir
And it’s all okay
 ve bu tamamen tamam
Yeah, it’s okay
 evet bu tamam!

Reklam Alanı

Sanatçıya Ait Diğer Gitar Akor ve Tabları

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart

Yorumlar
  • avatar