GELMİŞ GEÇMİŞ TÜM MÜZİSYENLER

Müzik Keyfi İLE SİZİNLE!

Will You Be There
Will You Be There

Hold me
Tut beni
Like the River Jordan
Jordan Nehri gibi
And I will then say to thee
Ve sonra size söyleyeceğim
You are my friend
Arkadaşımsınız 

Carry me
Taşı beni 
Like you are my brother
Erkek kardeşim gibi
Love me like a mother
Sev beni bir anne gibi
Will you be there
Orada olacak mısın

Oh, love
Oh, sevgi

Weary
Yorgun 
Tell me, will you hold me
Anlat bana, beni tutacak mısın
When wrong will you scold me
Yanlışken beni azarlayacak mısın
When lost will you find me
Kayıpken beni bulacak mısın

But they told me
Ama onlar bana söyledi 
A man should be faithfull
Bi adam sadık olmalıdır
And walk when not able
Ve güçlü olmadığında yürüyebilmeli
And fight ’til the end
Ve savaşabilmeli sonuna kadar
But I’m only human
Ama ben sadece insanım

Everyone’s taking control of me
Herkes kontrolümü ele geçiriyor
Seems that the world’s
Öyle görünüyor ki dünyanın
Got a role for me
Benim için bir rolü var
I’m so confused
Kafam çok karışık
Will you show to me
Bana gösterecek misin
You’ll be there for me
Bana destek olacaksın
And care enough to bear me
Ve beni taşımak için yeterince umursayacaksın

(Hold me)
(Tut beni)
Show me
göster bana 
(Lay your head lowly)
(başını alçakgönüllü tut)
Show me
Göster bana 
(Softly then boldly)
(Yumuşakça ve sonra cesurca)
Yeah
evet 
(Carry me there)
(Beni oraya taşı)
I’m only human
Ben sadece insanım

(Lead me)
(bana liderlik et)
Hold me
tut beni
(Love me and feed me)
(Sev beni ve besle beni)
Yeah, yeah
evet, evet
(Kiss me and free me)
(Öp beni ve özgürleştir beni)
Yeah, yeah
Evet, evet
(I will feel blessed)
(Huzurlu hissedeceğim)
I’m only human
Ben sadece insanım

(Carry)
(Taşı)
Carry
Taşı 
(Carry me boldly)
(Taşı beni cesurca)
(Taşı)
Carry
Taşı
(Lift me up slowly)
(Kaldır beni yavaşça)
Yeah
Evet 
(Carry me there)
(Beni oraya taşı)
I’m only human
Ben sadece insanım

(Save me)
(Kurtar beni)
Lead me
Bana rehberlik et
(Heal me and bathe me)
(İyileştir beni ve yıka beni)
Lift me up, lift me up
Kaldır beni, kadır beni yukarı
(Softly you’ll say to me)
(Yumuşakça bana söyleyeceksin)
(I will be there)
(Orada olacağım)
I will be there
Orada olacağım

(Lift me)
(Kaldır beni)
Hold me, yeah
Tut beni, evet
(Lift me up slowly)
(Kaldır beni yavaşça)
(Carry me boldly)
(Taşı beni cesurca)
Yeah
Evet 
(Show me you care)
(Bana umursadığını göster)
I will be there
Orada olacağım

(Hold me)
(Tut beni)
(Lay your head lowly)
(başını alçakgönüllü tut)
I get lonely sometimes
Bazen yalnız kalıyorum
(Softly, then boldly)
(Yumuşakça, sonra cesurca)
I get lonely, yeah, yeah
Yalnızlaşıyorum, evet, evet
(Carry me there)
(Ben oraya taşı)
Carry me there
Beni oraya taşı

(Need me)
(Bana ihtiyaç duy)
(Love me and feed me)
(Sev beni ve besle beni)
Lift me up, hold me up
Beni yukarı kaldır, yukarıda tut
(Kiss me and free me)
(Öp beni ve özgürleştir beni)
Lift me up sometime, up sometime
beni yukarı kaldır bir ara, yukarı bir ara
(I will feel blessed)
(Hzurlu hissedeceğim)
Yeah
Evet 

Spoken:
Konuşma:
In our darkest hour
En karanlık saatinde
In my deepest despair
En derin umutsuzluğumda
Will you still care
Hala umursayacak mısın
Will you be there
Orada olacak mısın
In my trials
Duruşmalarımda 
And my tribulations
Ve sıkıntılarımda 

Through our doubts
Kuşkularımızın arasında 
And frustrations
Ve hayalkırıklıklarımızın
In my violence
Şiddetimde 
In my turbulence
Haşinliğimde 
Through my fear
Korkumun içinden 
And my confessions
Ve itiraflarımın 
In my anguish and my pain
Istırabım ve acımda 
Through my joy and my sorrow
Neşem ve kederimin içinden
In the promise
Beklentisinde 
Of another tomorrow
Bir başka yarının
I’ll never let you part
Senin ayrılmana asla izin vermeyeceğim 
For you’re always in my heart
Daima kalbimde olman için

-İstek Çeviri-

Çeviren : Hülya Önkan

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart

Yorumlar
  • avatar