GELMİŞ GEÇMİŞ TÜM MÜZİSYENLER

Müzik Keyfi İLE SİZİNLE!

Tabloid Junkie
Tabloid Junkie

Speculate to break the one you hate
Spekülasyon yap nefret ettiğin kişiyi çökertmek için
Circulate the lie you confiscate
Elden ele dolaştır zapt ettiğin yalanı
Assassinate and mutilate
Süikast hazırla ve önemli kısımları çıkar ve boz
The hounding media in hysteria
Takipçi medya histeride
Who’s the next for you to resurrect
Sırada kim var dirilteceğin
JFK exposed the CIA
JFK CIA yi ifşa etti
Truth be told the grassy knoll
Anlatılan hikaye
The blackmail story in all your glory
Şantaj yapılan hikaye hepsi zaferinde

It’s Slander
Bu Karalama
You say it’s not a sword
Bunun bir kılıç olmadığını söylüyorsun
But with your pen you torture men
Ama kaleminle insanlara işkence ediyorsun
You’d crucify the Lord
Tanrıyı asıyorsun
And you don’t have to read it
Ve bunu okumak zorunda değilsin
And you don’t have to eat it
Ve bunu yemek zorunda değilsin
To buy it is to feed it
Onu satın almak onu beslemektir
So why do we keep foolin’ ourselves
Öyleyse neden kendimi aptal yerine koyup duruyoruz

Just because you read it in a magazine
Çünkü bunu bir dergide okudun
Or see it on the TV screen
Yada TV ekranında gördün diye
Don’t make it factual
Bunu gerçek olaylara dayandırma
Though everybody wants to read all about it
Herkes bunun hakkındaki her şeyi okumak istiyor
Just because you read it in a magazine
Çünkü bunu bir dergide okudun
Or see it on the TV screen
Yada TV ekranında gördün diye
Don’t make it factual, actual
Bunu gerçek olaylara dayandırma, gerçek
They say he’s homosexual
Onun eşcinsel olduğunu söylüyorlar
In the hood
Mahallede
Frame him if you could
Tasarla onu eğer yapabilirsen
Shoot to kill
Öldürmek için vur
To blame him if you will
Suçla onu yapacaksan
If he dies sympathize
Eğer ölürse bunu anla
Such false witnesses
Öyle sahte tanıklar
Damn self righteousness
Doğruluğa lanet eden
In the black
Siyahta
Stab me in the back
Beni arkamdan bıçakla
In the face
Yüzüme
To lie and shame the race
Yalan söyle ve ırkımı aşağıla
Heroine and Marilyn
Eroin ve Marilyn
The headline stories of
Zaferinin hikaye başlıkları
All your glory

It’s Slander
Bu Karalama
With the words you use
Kullandığın kelimelerle
You’re a parasite in black and white
Sen siyah ve beyazdaki parazitsin
Do anything for news
Haber için her şeyi yaparsın
If you don’t go and buy it
Eğer gitmek ve satın almak istemiyorsan bunu
Then they won’t glorify it
Onlar bundan zafer elde etmeyecek
To read it sanctifies it
Bunu okumak kabul etmektir
Then why do we keep foolin’ ourselves
Öyleyese neden kendimizi kandırmaya devam ediyoruz

Just because you read it in a magazine
Çünkü bunu bir dergide okudun
Or see it on the TV screen
Yada TV ekranında gördün diye
Don’t make it factual
Bunu gerçek olaylara dayandırma
Though everybody wants to read all about it
Herkes bunun hakkındaki her şeyi okumak istiyor
Just because you read it in a magazine
Çünkü bunu bir dergide okudun
Or see it on the TV screen
Yada TV ekranında gördün diye
Don’t make it factual
Bunu gerçek olaylara dayandırma
See, but everybody wants to believe all about it
Bak, ama herkes bunun hepsine inanmak istiyor

Just because you read it in a magazine
Çünkü bunu bir dergide okudun
Or see it on the TV screen
Yada TV ekranında gördün diye
Don’t make it factual
Bunu gerçek olaylara dayandırma
Though everybody wants to read all about it
Herkes bunun hakkındaki her şeyi okumak istiyor
Just because you read it in a magazine
Çünkü bunu bir dergide okudun
Or see it on the TV screen
Yada TV ekranında gördün diye
Don’t make it factual, actual
Bunu gerçek olaylara dayandırma, gerçek
She’s blonde and she’s bisexual
Kadın sarışın ve kadın biseksüel

Scandal
Skandal
With the words you use
Kullandığın kelimelerde
You’re a parasite in black and white
Sen beyaz ve siyahtaki parazitsin
Do anything for news
Haber için her şeyi yaparsın
If you don’t go and buy it
Eğer gitmek ve satın almak istemiyorsan bunu
Then they won’t glorify it
Onlar bundan zafer elde etmeyecek
To read it sanctifies it
Bunu okumak kabul etmektir
Why do we keep foolin’ ourselves
neden kendimizi kandırmaya devam ediyoruz
Slander
Karalama
You say it’s not a sin
Bunun bir günah olmadığını söylüyorsun
But with your pen you torture men
Ama kaleminle insanlara işkence ediyorsun
Then why do we keep foolin’ ourselves
Öyleyse neden kendimizi kandırmaya devam ediyoruz

Just because you read it in a magazine
Çünkü bunu bir dergide okudun
Or see it on the TV screen
Yada TV ekranında gördün diye
Don’t make it factual
Bunu gerçek olaylara dayandırma
Though everybody wants to read all about it
Herkes bunun hakkındaki her şeyi okumak istiyor
Just because you read it in a magazine
Çünkü bunu bir dergide okudun
Or see it on the TV screen
Yada TV ekranında gördün diye
Don’t make it factual
Bunu gerçek olaylara dayandırma
See, but everybody wants to believe all about it
Bak, ama herkes bunun hepsine inanmak istiyor

Just because you read it in a magazine
Çünkü bunu bir dergide okudun
Or see it on the TV screen
Yada TV ekranında gördün diye
Don’t make it factual
Bunu gerçek olaylara dayandırma
Just because you read it in a magazine
Çünkü bunu bir dergide okudun
Or see it on the TV screen
Yada TV ekranında gördün diye
Don’t make it factual
Bunu gerçek olaylara dayandırma
Just because you read it in a magazine
Çünkü bunu bir dergide okudun
Or see it on the TV screen
Yada TV ekranında gördün diye
Don’t make it factual, actual
Bunu gerçek olaylara dayandırma, gerçek yapma

You’re so damn disrespectable
Öyle lanet olası namussuzsunuz ki

-İstek Çeviri-

Çeviren : Hülya Önkan

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart

Yorumlar
  • avatar