GELMİŞ GEÇMİŞ TÜM MÜZİSYENLER

Müzik Keyfi İLE SİZİNLE!

Money
Money

Money. 
Para 
Money… 
Para…

Lie for it 
Onun için yalan söyle
Spy for it 
Onun için casusluk yap
Kill for it 
Onun için öldür
Die for it 
Onun için öl

So you call it trust 
Böylece buna güven dersin
But I say it’s just 
Ama ben derim ki bu sadece
In the devil’s game 
Şeytanın oyunundaki
Of greed and lust 
Açgözlülük ve şehvetin

They don’t care 
Umursamıyorlar 
They’d do me for the money 
Beni para için be!eriyorlar
They don’t care 
Umursamıyorlar
They use me for the money 
Beni para için kullanıyorlar 

So you go to church 
Böylece kiliseye gidiyorsun
Read the holy word 
Kutsal sözü okuyorsun
In the scheme of life 
Yaşam planında 
It’s all absurd 
Hepsi saçmalık 

They don’t care 
Umursamıyorlar
They’d kill for the money 
Para için öldürürler
Do or dare 
Yap yada cesaret et
The thrill for the money
Para için heyecan 

You’re saluting the flag 
Bayrağı selamlıyorsun
Your country trusts you 
Vatanın sana inanıyor 
Now you’re wearing a badge 
Şimdi bir rozet takıyorsun
You’re called the “Just Few” 
‘azınlık’ diyorsun
And you’re fighting the wars
Ve savaşıyorsun  
A soldier must do
Bir asker yapmalı  
I’ll never betray or deceive you my friend but… 
Asla sana ihanet etmeyeceğim yada aldatmayacağım dostum ama…

If you show me the cash 
Eğer bana nakit parayı gösterirsen
Then I will take it 
Onu alırım
If you tell me to cry 
Ağlamamı söylersen
Then I will fake it 
Numara yaparım
If you give me a hand 
Bana bir el verirsen
Then I will shake it 
Onu sıkarım 

You do anything for money… 
Para için herşeyi yaparsın…

Anything 
Herşeyi
Anything 
Herşeyi 
Anything for money 
Para için herşeyi 
Would lie for you 
Senin için yalan söylerim 
Would die for you 
Senin için ölürüm 
Even sell my soul to the devil 
Hatta ruhumu şeytana bile satarım

Anything 
Herşeyi
Anything 
Herşeyi 
Anything for money 
Para için herşeyi 
Would lie for you 
Senin için yalan söylerim 
Would die for you 
Senin için ölürüm 
Even sell my soul to the devil 
Hatta ruhumu şeytana bile satarım

Insurance? 
Sigorta?
Where do your loyalties lie? 
Bağlılığın nereye uzanıyor?
Is that your alibi? 
Mazeretin bu mu?
I don’t think so 
Sanmıyorum 
You don’t care 
Umurunda değil 
You’d do her for the money 
Para için onu be!erirsin
Say it’s fair 
Adil olduğunu söyle
You sue her for the money 
Para için onu mahkemeye verirsin
Want your pot of gold 
Altın kupanı istersin
Need the Midas touch 
Midas dokunuşuna ihtiyacın var
Bet you sell your soul 
Bahse girerim ruhunu sattın
Cuz your God is such 
Çünkü Tanrın öyle
You don’t care 
Umurunda değil 
You kill for the money 
Para uğruna öldürürsün
Do or dare 
Ya yada cesaret et
The thrill for the money 
Para için heyecana

Are you infected with the same disease of lust, gluttoney and greed? 
Aynı şehvet, oburluk, aç gözlülük hastalığı sana da bulaştı mı? 
Then watch the ones 
İzle onları 
With the biggest smiles 
Büyük sırıtışları olan
The idle jabbers… 
Aylak boş konuşmalarını…
Cuz they’re the backstabbers 
Çünkü onlar arkadan bıçaklayanlardır

If you know it’s a lie 
Eğer biliyorsan bunun bir yalan olduğunu
Then you will swear it 
Öyleyse buna söveceksin
If you give it with guilt 
Eğer bunu sorumlulukla verdiysen
Then you will bear it 
Taşıyacaksın 
If it’s taking a chance
Eğer bu şansını denemekse  
Then you will dare it 
Cesaret edeceksin 

You do anything for money… 
Para için herşeyi yaparsın…

Anything 
Herşeyi
Anything 
Herşeyi 
Anything for money 
Para için herşeyi 
Would lie for you 
Senin için yalan söylerim 
Would die for you 
Senin için ölürüm 
Even sell my soul to the devil 
Hatta ruhumu şeytana bile satarım

Anything 
Herşeyi
Anything 
Herşeyi 
Anything for money 
Para için herşeyi 
Would lie for you 
Senin için yalan söylerim 
Would die for you 
Senin için ölürüm 
Even sell my soul to the devil 
Hatta ruhumu şeytana bile satarım

Anything 
Herşeyi
Anything 
Herşeyi 
Anything for money 
Para için herşeyi 
Would lie for you 
Senin için yalan söylerim 
Would die for you 
Senin için ölürüm 
Even sell my soul to the devil 
Hatta ruhumu şeytana bile satarım

Anything 
Herşeyi
Anything 
Herşeyi 
Anything for money 
Para için herşeyi 
Would lie for you 
Senin için yalan söylerim 
Would die for you 
Senin için ölürüm 
Even sell my soul to the devil 
Hatta ruhumu şeytana bile satarım

You say you wouldn’t do it 
Bunu yapmayacağını söylersin
For all the money in the world 
Dünyadaki tüm para için bile
I don’t think so 
Sanmıyorum 
If you show me the man 
Bana adamı gösterirsen
Then I will sell him 
Onu satacağım 
If you ask me to lie 
Yalan söylememi istersen
Then I will tell him
Ona söyleyeceğim 
If you’re stealing with God 
Tanrının adını kullanarak çalıyorsan 
Then you will hell him 
Cehenneme göndereceksin 

You do anything for money 
Para için herşeyi yaparsın 

Anything 
Herşeyi
Anything 
Herşeyi 
Anything for money 
Para için herşeyi 
Would lie for you 
Senin için yalan söylerim 
Would die for you 
Senin için ölürüm 
Even sell my soul to the devil 
Hatta ruhumu şeytana bile satarım
(Repeat 8 times)
(sekiz defa tekrar)

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart

Yorumlar
  • avatar