GELMİŞ GEÇMİŞ TÜM MÜZİSYENLER

Müzik Keyfi İLE SİZİNLE!

Heal The World
Heal The World

Theres a place in
Bir yer var
Your heart
Kalbinde 
And I know that it is love
Ve biliyorum o sevgi
And this place could
Ve bu yer 
Be much
Olabilirdi
Brighter than tomorrow
Yarından daha aydınlık
And if you really try
Ve eğer gerçekten denersen
Youll find theres no need
Bulacaksın ihtiyaç olmadığını
To cry
Ağlamaya 
In this place youll feel
Bu yerde hissedeceksin
Theres no hurt or sorrow
Acı yada üzüntü olmadığını 

There are ways
Yolları var 
To get there
Oraya ulaşmanın 
If you care enough
Eğer yeterince önemsersen
For the living
Yaşayanı 
Make a little space
Biraz yer aç
Make a better place…
Daha iyi bir yer yap…

Heal the world
Dünyayı iyileştir
Make it a better place
Onu daha iyi bir yer yap
For you and for me
Senin için ve benim için
And the entire human race
Ve tüm insan ırkı için
There are people dying
Ölen insanlar var
If you care enough
Eğer yeterince önemsersen
For the living
Yaşayanı 
Make a better place
Daha iyi bir yer yap
For you and for me
Senin için ve benim için

If you want to know why
Nedenini bilmek istersen
Theres a love that
Bir sevgi var 
Cannot lie
Yalan söyleyemeyen
Love is strong
Sevgi güçlüdür
It only cares for
O sadece meşguldür
Joyful giving
Verilen neşe ile
If we try
Eğer denersek
We shall see
Göreceğiz 
In this bliss
Bu çok büyük mutlulukta 
We cannot feel
Hissedemeyiz 
Fear or dread
Korkuyu yada dehşeti
We stop existing and
Hayatta kalmayı bırakıyoruz ve
Start living
Yaşamaya başlıyoruz 

Then it feels that always
Sonra o daima 
Loves enough for
Yeterince sevgi var gibi hissettirir
Us growing
Bizi büyüten
So make a better world
Öyleyse daha iyi bir dünya yap
Make a better world…
Daha iyi bir dünya yap…

Heal the world
Dünyayı iyileştir
Make it a better place
Onu daha iyi bir yer yap
For you and for me
Senin için ve benim için
And the entire human race
Ve tüm insan ırkı için
There are people dying
Ölen insanlar var
If you care enough
Eğer yeterince önemsersen
For the living
Yaşayanı 
Make a better place
Daha iyi bir yer yap
For you and for me
Senin için ve benim için

And the dream we were
Ve hayal bizim 
Conceived in
Tasarladığımız 
Will reveal a joyful face
Neşeli bir yüz ortaya çıkaracak
And the world we
Ve dünya bizim 
Once believed in
Bir zamanlar inandığımız 
Will shine again in grace
Tekrar zarafetle parlayacak
Then why do we keep
Sonra neden devam ediyoruz 
Strangling life
Yaşamın boğazını sıkmaya
Wound this earth
Bu gezegeni yaralamaya 
Crucify its soul
Onun ruhunu çarmıha germeye
Though its plain to see
Görmesi açık 
This world is heavenly
Bu dünya Tanrısal
Be gods glow
Tanrının parlaklığı oluyor

We could fly so high
Çok yükseğe uçabilirdik
Let our spirits never die
Ruhlarımız asla ölmezdi
In my heart
Kalbimde 
I feel you are all
Hissediyorum hepiniz 
My brothers
Kardeşlerimsiniz 
Create a world with
Bir dünya yaratın
No fear
Korkunun olmadığı 
Together we cry
Birlikte dökelim 
Happy tears
Mutlu gözyaşları 
See the nations turn
Halkların 
Their swords
Kılıçlarını 
Into plowshares
Sabana çevirdiğini görelim 

We could really get there
Oraya gerçekten ulaşabilirdik
If you cared enough
Eğer yeterince önemseseydin
For the living
Yaşayanı 
Make a little space
Bir yer aç
To make a better place…
Daha iyi bir yer yapmak için..

Heal the world
Dünyayı iyileştir
Make it a better place
Onu daha iyi bir yer yap
For you and for me
Senin için ve benim için
And the entire human race
Ve tüm insan ırkı için
There are people dying
Ölen insanlar var
If you care enough
Eğer yeterince önemsersen
For the living
Yaşayanı 
Make a better place
Daha iyi bir yer yap
For you and for me
Senin için ve benim için…x3

There are people dying
Ölen insanlar var
If you care enough
Eğer yeterince önemsersen
For the living
Yaşayanı 
Make a better place
Daha iyi bir yer yap
For you and for me
Senin için ve benim için

There are people dying
Ölen insanlar var
If you care enough
Eğer yeterince önemsersen
For the living
Yaşayanı 
Make a better place
Daha iyi bir yer yap
For you and for me
Senin için ve benim için

You and for me
Senin ve benim için
You and for me
Senin ve benim için
You and for me
Senin ve benim için…

Çeviren : Hülya Önkan

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart

Yorumlar
  • avatar