GELMİŞ GEÇMİŞ TÜM MÜZİSYENLER

Müzik Keyfi İLE SİZİNLE!

Loverman
Loverman

Theres a devil waiting outside your door (How much longer?)
Kapının dışında bekleyen bir şeytan var (ne kadar da uzun)
Theres a devil waiting outside your door (How much longer?)
Kapının dışında bekleyen bir şeytan var (ne kadar da uzun)
It is bucking and braying and pawing at the floor (How much longer?)
Yerde sıçrıyor, anırıyor ve pençeliyor (ne kadar da uzun)
And he’s howling with pain and crawling up the walls (How much longer?)
Ve sürünerek acı içinde inliyor duvarlar üstünde (ne kadar da uzun)
Theres a devil waiting outside your door (How much longer?)
Kapının dışında bekleyen bir şeytan var (ne kadar da uzun)
And he’s weak with evil and broken by the world (How much longer?)
Dünyanın şerri ve bozulmuşluğu ile bitkin düştü (ne kadar da uzun)
He’s shouting your name and asking for more (How much longer?)
Adını bağırıyor ve daha fazlasını da soruyor (ne kadar da uzun)
Theres a devil waiting outside your door (How much longer?) 
Kapının dışında bekleyen bir şeytan var (ne kadar da uzun)

Loverman
ÂŞIK ADAM
Since the world began
Dünya kurulduğundan beri
Forever, Amen 
Ebediyen Âmin
Till end of time 
Zamanın sonuna kadar
Take off that dress 
Şu elbiseyi çıkar
I’m coming down 
Dibe vuruyorum
I’m your loverman
Ben senin aşığınım
Cause I am what I am what I am what I am what I am 
Ne yapayım, ne yapayım ……….

L is for love, baby
‘L’ aşk demek bebeğim
O is for only you that I do
‘O’ bunu sadece senin için yaptım (demek)
V is for loving virtually all that you are
‘V’  senin gerçekdışı bu sevgin
E is for loving almost everything that you do
‘E’ nerdeyse yaptığın her şeyi sevdiğim için
R is for rape me
‘R’ beni yağmaladın
M is for murder me
‘M’ beni katlettin
A is for answering all of my prayers
‘A’ cevaplanan tüm dualarım
N is for knowing your lovermans going to
‘N’ biliyorsun; aşkın atık gidiyor

Be the answer to all of yours 
İşte bütün cevapların bunlar

Loverman
ÂŞIK ADAM
Till the bitter end
Acı bitene kadar
While empires burn down 
İmparatorluklar yanarken
Forever and ever and ever and ever ever Amen 
Sonsuza kadar ve tekrar tekrar âmin 
I’m your loverman
Ben senini aşığınım
So help me, baby 
Yemin ederim ki bebeğim
So help me
Yemin ederim ki…
Cause I am what I am what I am what I am what I am
Ne yapayım, ne yapayım ……….

Im your loverman 
Ben senini aşığınım
Theres a devil crawling along your floor (How much longer?)
Yerlerde sürünen bir şeytan var (ne kadar da uzun)
Theres a devil crawling along your floor (How much longer?)
Yerlerde sürünen bir şeytan var (ne kadar da uzun)
With a trembling heart, he’s coming through your door (How much longer?)
Onun kapından girişiyle kalbin ürperiyor (ne kadar da uzun)
With his straining sex in his jumping paw (How much longer?)
Onun zoruyla seviştin (ne kadar da uzun)
Theres a devil crawling along your floor (How much longer?)
Yerlerde sürünen bir şeytan var (ne kadar da uzun)
And he’s old and he’s stupid and he’s hungry and he’s sore
O ihtiyar, o ahmak, o istekli, o yaralı
And hes blind and hes lame and hes dirty and hes poor
O kör, o topal, o çirkin, ve o zavallı
Gimme more, gimme more, gimme more (How much longer?)
Daha çok ver, daha çok, daha çook…. (ne kadar da uzun)

Theres a devil crawling along your floor 
Yerlerde sürünen bir şeytan var  
Loverman 
Aşık adam
Here I stand 
Burada, ayaktayım
Forever, Amen
Ebediyen, âmin
Cause I am what I am what I am what I am
Ne yapayım, ne yapayım ……….

Forgive me, baby 
Beni bağışla bebeğim
My hands are tied
Ellerim bağlanmış
And I got no choice, no no no no
Ve çarem yok. Hayır
I got no choice, no choice at all 
Çarem yok, hiç çarem yok

I’ll say it again
Tekrar söyleyecem
L is for love, baby
‘L’ aşk demek bebeğim
O is for O yes I do
‘O’ evet yaparım
V is for virtue, so I ain’t gonna hurt you
‘V’ erdem demek, ben seni incitmem
E is for even if you want me to
‘E’ sen beni yaralasan bile…
R is for render unto me, baby
‘R’ beni bu hale getirdin bebeğim
M is for that which is mine
‘M’ şu ben miyim?
A is for any old how, darling
‘A’ hiç yaşlanmadım sevgilim
N is for any old time 
‘N’ hiç yaşlanmadım

Loverman 
Âşık adam
I got the masterplan
Amacım yok
To take off your dress 
Şu elbiseyi çıkar
And be your man
Ve ben senin oldum
Seize the throne, Seize the mantle, Seize that crown 
Tahta el koydum, zırha el koydum, taca el koydum
Cause I am what I am what I am what I am yes I am 
Ne yapayım, ne yapayım ……….

I’ll be your loverman 
Ben senin aşkın olacağım
Theres a devil laying by your side (How much longer?)
Yanında uzanmış bir şeytan var (ne kadar da uzun)
Theres a devil laying by your side (How much longer?)
Yanında uzanmış bir şeytan var (ne kadar da uzun)
You might think he’s asleep but take a look at his eyes (How much longer?)
ben uyurken sen düşün, sadece gözlerime bir bak (ne kadar da uzun)
And he wants you, darling, to be hi’s bride (How much longer?)
Seni istiyorum sevgilim, kadınım olmanı istiyorum (ne kadar da uzun)
Theres a devil lying by your side (How much longer?) 
Yanında uzanmış bir şeytan var (ne kadar da uzun)

Loverman,Loverman,Loverman
Âşık adam, Âşık adam, Âşık adam
I’ll be your loverman
Senin aşkın olacağım
Till the end of time
Zamanın sonuna kadar
Till the empires burn down
İmparatorluklar yanana kadar
Forever Amen
Ebediyen amin
Ill be your loverman,Ill be your loverman
Senin aşkın olacağım, Senin aşkın olacağım
Im your loverman,Im your loverman
Senin aşkın olacağım, Senin aşkın olacağım
Im your loverman,Im your loverman
Senin aşkın olacağım, Senin aşkın olacağım
Loverman
Âşık adam
Im your loverman,Im your loverman
Senin aşkın olacağım, Senin aşkın olacağım
Im your loverman,Im your loverman
Senin aşkın olacağım, Senin aşkın olacağım
Yes, Im your loverman
Evet, Senin aşkın olacağım
Loverman,Loverman
Âşık adam
Âşık adam

Forever Amen,Loverman
Ebediyen amin Âşık adam

Loverman (How much longer?) 
Âşık adam (ne kadar da uzun)

®ECEP

edited by mSa

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart

Yorumlar
  • avatar