GELMİŞ GEÇMİŞ TÜM MÜZİSYENLER

Müzik Keyfi İLE SİZİNLE!

Who Says
Who Says

Who says I can’t get stoned? Sarhoş olamayacağımı kim söyledi? Turn off the lightsthe telephone Işıkları ve te
lefonu kapat Memy house alone Ben ve benim evimde yalnız Who says I can’t get stoned? Sarhoş olamayacağımı kim
 söyledi? Who says I can’t be free? Özgür olamayacağımı kim söyledi? From all of the things that I used to be
Önceden olduğum bütün her şey gibi Re-write my history Tarihimi tekrar yaz Who says I can’t be free? Özgür ol
amayacağımı kim söyledi? It’s been a long night in New York City New York Cityde uzun bir gece oldu It’s been
 a long night in Baton Rouge Baton Rougeda uzun bir gece oldu I don’t remember you looking any better Seni dah
a iyi bakarken hatırlamıyorum But then again I don’t remember you Ama ondan sonra tekrar seni hatırlamıyorum
Who says I can’t get stoned? Sarhoş olamayacağımı kim söyledi? Call up a girl that I used to know Bildiğim bir
 kıza telefon et Fake love for an hour or so Bir saat için sahte aşk veya böyle Who says I can’t get stoned? S
arhoş olamayacağımı kim söyledi? Who says I can’t take time? Zaman alamayacağımı kim söyledi? Meet all the gi
rls on the county line İl sınırları dahilindeki bütün kızlarla tanış Then wait on fate to send a sign Sonra bi
r işaret göndermek için kaderi bekle Who says I can’t take time? Zaman alamayacağımı kim söyledi? It’s been a
 long night in New York City New York Cityde uzun bir gece oldu It’s been a long night in Austin too Austinde 
çok uzun bir gece oldu I don’t remember you looking any better Seni daha iyi bakarken hatırlamıyorum But then 
again I don’t remember you Ama ondan sonra tekrar seni hatırlamıyorum Who says I can’t get stoned? Sarhoş ola
mayacağımı kim söyledi? Plan a trip to Japan alone Japonyaya yalnız bir seyahat düzenle Doesn’t matter if I ev
en go Hatta gidersem bile önemli değil Who says I can’t get stoned? Sarhoş olamayacağımı kim söyledi? It’s be
en a long night in New York City New York Cityde uzun bir gece oldu It’s been a long time since 20 too 20den b
eri daha uzun gece oldu I don’t remember you looking any better Seni daha iyi bakarken hatırlamıyorum But then
 again I don’t remember you Ama ondan sonra tekrar seni hatırlamıyorum

Reklam Alanı

Sanatçıya Ait Diğer Bass Gitar Tabları

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart

Yorumlar
  • avatar