GELMİŞ GEÇMİŞ TÜM MÜZİSYENLER

Müzik Keyfi İLE SİZİNLE!

Say What You Need To Say
Say What You Need ..

Take all of your wasted honor  Senin boş onurunun tümünü al  Every little past frustration  Her küçük geçmişte
 hayal kırıklığı  Take all of your so-called problems,  Senin sözde sorunlarının tümünü al  Better put em in q
uotations  Alıntılara daha iyi konulur  Say what you need to say[x8]  Ne söylemek gerekir diyorum?  Walking
 a one man army  Bir adam ordu gibi yürüyorsun  Fighting with the shadows in your head  Kafanın içindeki gölge
lerle savaşıyorsun  Living out the same old moment  Benzer eski anılar dışında yaşıyorsun  Knowing youd be bet
ter off instead,  Biliyorum senin daha iyi bir yerde olacağını  If you could only . . .  Eğer sadece… 
Say what you need to say [x8]  Ne söylemek gerekir diyorum?  Have no fear for giving in  Korkuya teslim olm
ak yok  Have no fear for giving over  Korkunun üzerinde olmak yok  Youd better know that in the end  Its bette
r to say too much  Daha fazla söylenecek çok şeyy…  Then never say what you need to say again  Sonra asl
a deme tekrar neye ihtiyacın olduğunu söyle  Even if your hands are shaking  Eğer hiç ellerini sallamazsan  A
nd your faith is broken  Ve inancın kırılırsa  Even as the eyes are closing  Hatta gözlerin kapanıyor gibi olu
rsa  Do it with a heart wide open  Geniş ve açık bir kalp ile bunu yap  Say what you need to say [x24]  Ne sö
ylemek gerekir diyorum?

Reklam Alanı

Sanatçıya Ait Diğer Bass Gitar Tabları

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart

Yorumlar
  • avatar