GELMİŞ GEÇMİŞ TÜM MÜZİSYENLER

Müzik Keyfi İLE SİZİNLE!

Daughters
Daughters

I know a girl Ben bir kız tanıyorum She puts the color inside of my world O benim dünyama renk katar But she
‘s just like a maze Ama o yalnızca bir labirent gibi Where all of the walls are continually changed Bulunduğu
 yerde sürekli duvarları değişir. And I’ve done all I can Ve ben elimden geleni yaptım To stand on her steps
 with my heart in my hands Ellerim de kalbim de onunla bir adım atmayı bekliyor. Now I’m starting to see Şimd
i seni görmeye başlıyorum Maybe it’s got nothing to do with me Belki de benimle ilgisi yok Fathers, be good
 to your daughters Babalar , kızlarınıza iyi davranın Daughters will love like you do Kızlarınız da sizin gib
i sevsin Girls become lovers who turn into mothers Kızların aşları olursa kim annesine döner So mothers, be 
good to your daughters too Yani anneler , kızlarınıza çok iyi davranın Oh, you see that skin? Oh, Bunun cild
ini görüyormusun ? It’s the same she’s been standing in Onun duruşu bile aynı  Since the day she saw him wal
king away O günden bu güne çekip gittiğini gördüm Now I’m left Şimdi elimde kalan Cleaning up the mess he ma
de Yaptığı karışıklığı temizlemesi Fathers, be good to your daughters Babalar , kızlarınıza iyi davranın D
aughters will love like you do Kızlarınız da sizin gibi sevsin Girls become lovers who turn into mothers Kızl
arın aşları olursa kim annesine döner So mothers, be good to your daughters too Yani anneler , kızlarınıza ço
k iyi davranın Boys, you can break Erkeklar, size zarar verebilir You’ll find out how much they can take Gör
eceksin ki ne kadar daha sürecek Boys will be strong Erkekler güçlü olacak And boys soldier on Ve erkekler a
skerdir But boys would be gone without the warmth from Ama erkeklerin sıcaklığı olmadan gitmiş olacantı A wo
mans good, good heart Kadınlar iyidir , iyi kalplidir On behalf of every man Her insan adına Looking out for
 every girl Her kız için dışarı bakıyor You are the guide and the weight of her world Size rehberdir ve dünya
da onu ağırlığı vardır. Fathers, be good to your daughters Babalar , kızlarınıza iyi davranın Daughters will
 love like you do Kızlarınız da sizin gibi sevsin Girls become lovers who turn into mothers Kızların aşları o
lursa kim annesine döner So mothers, be good to your daughters too Yani anneler , kızlarınıza çok iyi davranı
n [x3]

Reklam Alanı

Sanatçıya Ait Diğer Bass Gitar Tabları

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart

Yorumlar
  • avatar