GELMİŞ GEÇMİŞ TÜM MÜZİSYENLER

Müzik Keyfi İLE SİZİNLE!

White Limo
White Limo

I’ll take it out of the wishing well 
Dilek kuyusunu çıkaracağım
I’m thinkin’ I have a plan 
Düşünüyorum bir planım var
Go on with your bad self 
Kötü kişiliğinle bas git
What do you see in yourself? 
Kendinde ne görüyorsun?

You think you’re losin’, 
Kaybettiğini düşünüyorsun
it’s time to stop accusing
Suçlamayı durdurma zamanı
You’re never gonna take a hit on the head 
Sen asla kafasına sağlam bir darbe vurmazsın
Now, if you don’t care 
Şimdi, dikkat etmezsen
Take a ride somewhere 
Bir yerlere yolculuk et

Hey! It has something you wanna try and buy yourself 
Hey! Denemek isteyeceğin ve kendini satın alacağın birşey var
Hey! It has something, it goes round and round again 
Hey! Birşey var , yuvarlaktı ve yuvarlak gider
GO! GO! You said that I’ve been away so long 
GİT! GİT! Çok uzun oldu demiştin
GO! GO! And the ride was shared ?
GİT! GİT! Ve yolculuk paylaşıldı mı? 

GOOOOOOOOOOO LIIIIIMMMOOOH 
GİİİİİİİİİİT LIIIIIMMMOOOH
GOOOOOOOOOOO LIIIIIMMMOOOH 
GİİİİİİİİİİT LIIIIIMMMOOOH

I guess you’re stuck in the Habitrail
Tahminimce içine Habitrail sıkışmış
You’ve grown to lovin’ this shit 

Bu boktan aşk için büyümüdün
Way out on a back shelf 
Arka rafa çıkış yolu
You’ll never know what you did
Naptığını asla bilemiyeceksin 
Look what you’re doin’, now mama says it’s ruined 
Naptığına bak , şimdi anne mahfoldu diyor
You got a mollusk ? in the palm of you hand 
Sende yumuşaklık mı var ? avucunun içinde
So it’s a bad smell 
Bu yüzden kötü bir koku var
Your ass won’t win ? 
Kıçın kazanamayacak mı ?

Hey! It has something you wanna try and buy yourself 
Hey! Denemek isteyeceğin ve kendini satın alacağın birşey var
Hey! It has something, it goes round and round and round again 
Hey! Birşey var, yuvarlak gider ve yuvarlak ve tekrar yuvarlar
GO! GO! You never have been away so long 
GİT! GİT! Asla bu kadar uzakta kalmıyacaksın
GO! GO! And the ride was shared ? 
GİT! GİT! Ve yolculuk paylaşıldı mı ?
GO! GO! Whatever happened to DayGlo clothes? 
GİT! GİT! DayGlo giysilerine ne olursa olsun ?
GO! GO! And the ride was shared ? 
GİT! GİT! Ve yollar paylaşıldı mı ?

GOOOOOOOOOOO LIIIIIMMMOOOH 
GİİİİİİİİİİT LIIIIIMMMOOOH
GOOOOOOOOOOO LIIIIIMMMOOOH 
GİİİİİİİİİİT LIIIIIMMMOOOH

Yeah 
Evet
All right!
Peki! 

WWWWWWWHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOA!

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart

Yorumlar
  • avatar