GELMİŞ GEÇMİŞ TÜM MÜZİSYENLER

Müzik Keyfi İLE SİZİNLE!

The Real Slim Shady

Reklam Alanı

The Real Slim Shad..

May I have your attention please? 
Dİkkatinizi verir misiniz lütfen 

May I have your attention please? 
Dikkatinizi verir misiniz lütfen 

Will the real Slim Shady please stand up? 
Gerçek Slim Shady lütfen ayağa kalkar mı? 

I repeat, will the real Slim Shady please stand up? 
Yineliyorum gerçek Slim Shady lütfen ayağa kalkar mı? 

We’re gonna have a problem here.. 
Burada bir sorunumuz olacak… 

Y’all act like you never seen a white person before 
Hepinizi daha önce beyaz birini görmemiş gibi davranıyorsunuz 

Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door 
Yerde sakso çekiyor, Pam gibi, Tommy kapıya patlamış gibi 

And started whoopin her ass worse than before 
Ve onun kıçını kırbaçlamaya başladı, öncekilerden daha kötü şekilde 

They first were divorce, throwin her over furniture (Ahh!) 
Önce boşanıyorlar, onu mobilyaların üstüne fırlatıyor(Ahh!) 

It’s the return of the… ‘Ah, wait, no way, you’re kidding, 
Bu … nın dönüşü..’Ah bekle, olamaz, şaka yapıyorsun 

He didn’t just say what I think he did, did he?’ 
O az önce söylediğini düşündüğüm şeyi söylemedi, değil mi? 

And Dr. Dre said… nothing you idiots! 
Ve Dr. Dre dedi ki…hiçbir şey sizi salaklar! 

Dr. Dre’s dead, he’s locked in my basement! (Ha-ha!) 
Dr.Dre öldü, bodrumumda kilitli! (Ha-ha!) 

Feminist women love Eminem 
Feminist kadınlar Eminem!i sever 

‘Slim Shady, I’m sick of him 
‘Slim Shady, ondan iğreniyorum 

Look at him, walkin around grabbin his you-know-what 
Ona bak, şeyini avuçlayarak ortalarda dolanıyor ne-olduğunu-biliyorsun 

Flippin the you-know-who,’ 
Şey fiske vurarak, kim-olduğunu-biliyorsun’ 

‘Yeah, but he’s so cute though!’ 
‘Evet, ama yine de çok tatlı’ 

Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose 
Evet, muhtemelen kafamda birkaç yerinden çıkmış birkaç vida var 

But no worse than what’s goin on in your parents’ bedrooms 
Ama ebeveynlerinizin yatak odalarında olanlardan daha kötü değil 

Sometimes, I wanna get on TV and just let loose, but can’t 
Bazen TV’ye çıkıp, kendimi koyvermek istiyorum, ama yapamam 

But it’s cool for Tom Green to hump a dead moose 
Ama Tom Green’in ölü bir geyiği düzmesi karizmatik 

‘My bum is on your lips, my bum is on your lips’ 
‘Kıçım dudaklarında, kıçım dudaklarında’ 

And if I’m lucky, you might just give it a little kiss 
Ve eğer şansım varsa, ona küçük bir öpücük verebilirsin 

And that’s the message that we deliver to little kids 
Ve bu küçük çocuklara verdiğimiz mesaj 

And expect them not to know what a woman’s clitoris is 
Ve bir kadının klitorisinin ne olduğunu bilmemelerini bekliyoruz 

Of course they gonna know what intercourse is 
Tabi ki, cinsel ilişkinin ne olduğunu biliyor olacaklar 

By the time they hit fourth grade 
4.sınıfa geldiklerinde 

They got the Discovery Channel don’t they? 
Onlarda Discovery Channel var değil mi? 

‘We ain’t nothing but mammals..’ Well, some of us cannibals 
‘Memeliden başka bir şey değiliz..’Bazılarımız yamyamız 

Who cut other people open like cantaloupes 
Diğer insanları kavun gibi kesip açanlar 

But if we can hump dead animals and antelopes 
Ama eğer ölü hayvanları ve antilopları düzebiliyorsak 

Then there’s no reason that a man and another man can’t elope 
O zaman bir adamın başka bir adamla kaçmaması için bir sebep yok 

But if you feel like I feel, I got the antidote 
Ama benim gibi hissediyorsan, bende panzehir var 

Women wave your pantyhose, sing the chorus and it goes 
Bayanlar külotlu çoraplarınızı sallayın, nakaratı söyleyin ve başlıyor 

Nakarat : x2 

[ I’m Slim Shady, yes I’m the real Shady 
Ben Slim Shady’yim, evet ben gerçek Shady’yim 

All you other Slim Shadys are just imitating 
Diğer tüm Slim Shady’ler taklit ediyor 

So won’t the real Slim Shady please stand up, 
Bu yüzden gerçek Slim Shady lütfen ayağa kalkar mı? 

Please stand up, please stand up? 
Lütfen ayağa kalkar mı, lütfen ayağa kalkar mı? ] 

Will Smith don’t gotta cuss in his raps to sell his records 
Will Smith’in albümlerini satması için rap inde küfretmesi gerekmiyor 

well I do, so fuck him and fuck you too! 
Ama benim gerekiyor, bu yüzden onu da s.keyim seni de! 

You think I give a damn about a Grammy? 
Grammy umrumda mı sanıyorun? 

Half of you critics can’t even stomach me, let alone stand me 
Siz eleştirmenlerin yarısı bana dayanamazsınız, bırakın yalnızkalayım 

‘But Slim, what if you win, wouldn’t it be weird?’ 
‘Ama Slim, ya kazanırsan? bu tuhaf olmaz mıydı?’ 

Why? So you guys could just lie to get me here? 
Neden? Böylece siz beni buraya getirmek için yalan mı söylerdiniz? 

So you can sit me here next to Britney Spears? 
Böylece beni Britney Spears’ın yanına mı oturturdunuz? 

Shit, Christina Aguilera better switch me chairs 
Lanet, Christina Aguilera benimle koltuğunu değişse iyi olur 

So I can sit next to Carson Daly and Fred Durst 
Böylece Carson Daly ve Fred Durst’ün yanına oturabilirdim 

And hear ’em argue over who she gave head to first 
Ve onun ilk hangisine oral seks yaptığını tartışmalarını dinlerdim 

You little bitch, put me on blast on MTV 
Seni küçük kaltak, beni MTV’de patlamaya at 

‘Yeah, he’s cute, but I think he’s married to Kim, hee-hee!’ 
‘Evet o çok talı, ama sanırım o Kim’le evli, hi-hi!’ 

I should download her audio on MP3 
Şarkısının MP3’ünü indirmeliyim 

And show the whole world how you gave Eminem VD {*AHHH!*} 
Ve tüm dünyaya Eminem’e nasıl zührevi hastalık verdiğini göstermeliydim {*AHHH!*} 

I’m sick of you little girl and boy groups, all you do is annoy me 
Küçük kız ve oğlan gruplarından iğreniyorum, tek yaptığınız beni kızdırmak 

So I have been sent here to destroy you {*bzzzt*} 
Ve ben buraya sizi yok etmek için gönderildim {*bızzzt*} 

And there’s a million of us just like me 
Ve bizden milyon tane var, tıpkı benim gibi 

who cuss like me; who just don’t give a fuck like me 
Benim gibi küfreden, benim gibi hiçbir şeyi takmayan 

who dress like me; walk, talk and act like me 
Benim gibi giyinen, benim gibi yürüyen, konuşan ve davranan 

And just might be the next best thing but not quite me! 
Ve ikinci en iyi şey olabilir ama tam olarak ben değil 

Nakarat 

I’m like a head trip to listen to 
Ben kafa yapan bir şeyim dinlemek için 

Cause I’m only givin you things you joke about with your friends inside your living room 
Çünkü size sadece oturma odalarınızda arkadaşlarınızla dalga geçtiğiniz şeyleri veriyorum 

The only difference is I got the balls to say it in front of y’all 
Tek farkı benim bunları hepinizin önünde söyleyecek cesaretim var 

And I don’t gotta be false or sugarcoated at all 
Ve yanlış veya şeker kaplı olmama gerek yok 

I just get on the mic and spit it 
Sadece mikrofona geçip söylüyorum 

And whether you like to admit it 
Ve kabul etsen de etmesende 

I just shit it better than ninety percent of you rappers out can 
Dışardaki siz rapçilerin yüzde doksanından bu b.oku daha iyi yapıyorum 

Then you wonder how can kids eat up these albums like Valiums 
Sonra çocukların bu albümleri nasıl Valium yutar gibi yediklerini merak ediyorsunuz 

It’s funny; cause at the rate I’m goin when I’m thirty 
Bu tuhaf; çünkü bu oranla gidersem, otuzuma geldiğimde 

I’ll be the only person in the nursin home flirting 
Hemşirelerin ev flörtlerindeki tek kişi olacağım 

Pinchin nurses asses when I’m jackin off with Jergens 
Jergenlerle attırırken hemşirelerin kıçını çimdikleyeceğim 

And I’m jerkin but this whole bag of Viagra isn’t working 
Ve ben asılıyorum ama bu bir kutu Viagra işe yaramıyor 

And every single person is a Slim Shady lurkin 
Ve herkes gizlenen bir Slim Shady’dir 

He could be workin at Burger King, spittin on your onion rings {*HACH*} 
Burger King’de çalışıyor olabilir, onion ring’ine tükürüyor olabilir {*HARK*} 

Or in the parkin lot, circling 
Veya park yerinde, tur atan 

Screaming ‘I don’t give a fuck!’ 
‘Umrumda değil’ diye bağıran 

with his windows down and his system up 
Pencereleri açık ve sistemi çalışır halde 

So, will the real Shady please stand up? 
Bu yüzden, gerçek Shady lütfen ayağa kalkar mı? 

And put one of those fingers on each hand up? 
Ve tüm ellerdeki bir parmağı havaya kaldırır mı? 

And be proud to be outta your mind and outta control 
Ve aklını kaçırmaktan ve kontrolden çıkmaktan gurur duy 

And one more time, loud as you can, how does it go? 
Ve bir kez daha, söyleyebildiğin kadar yüksek, nasıl devam ediyor? 

Nakarat 

Ha ha..Guess there’s a Slim Shady in all of us 
Ha ha..Sanırım hepimizin içinde bir Slim Shady var 

Fuck it, let’s all stand up 
S.ktir edin, hadi hepimiz ayağa kalkalım

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart

Yorumlar
  • avatar