Cleanin’ Out My Closet
Cleanin’ Out..

Where’s my snare? 
Tıngırtım nerde? 

There’s no snare in my headphones 
Kulaklığımda tıngırtı duyamıyorum 

There you go, yeah, yo, yo 
İşte oldu, evet, hey, hey 

Have you ever been hated or discriminated against? I have 
Hiç nefret edildiğin ya da ayrımcılığa maruz kaldığın oldu mu? Benim oldu 

I’ve been protested and demonstrated against 
Protesto edildim ve aleyhimde gösteri yapıldı 

Picket signs for my wicked rhymes, look at the times 
Grev gözcüsü nefret dolu şarkılarım için form imzalıyor, şu zamana bakın 

Sick is the mind of the motha fuckin’ kid that’s behind all this commotion 
Hasta olan bütün bu kargaşanın arkasındaki lanet olası çocuğun zihni 

Emotions run deep as ocean’s explodin.’ 
Duygular okyanus patlaması gibi derin akıyor 

Tempers flaring from parents, just blow ’em off and keep goin.’ 
Ebeveynler yüzünden öfke alevleniyor, onları hemen söndürüyor ve devam ediyorum 

Not takin ‘nothin’ from no one, give ’em hell long as I’m breathin.’ 
Kimseden bir şey almıyorum, nefes aldığım müddetçe onlara bi b.k vermeyeceğim 

Keep kickin’ ass in the mornin,’ an’ takin’ names in the evening. 
Sabahları kıç tekmeleye ve akşamları isimlerini almaya devam ediyorum 

Leavem with a taste as sour as vinegar in they mouth 
Ağızlarında sirke kadar ekşi bir tat bırakıyorum 

See, they can trigger me but they never figure me out 
Bak, beni tetikleyebilirler ama beni asla çözemezler 

Look at me now, I bet ya probably sick of me now 
Bak bana şimdi, eminim benden iğreniyorsundur 

Ain’t you mama, I’ma make you look so ridiculous now 
Öyle değil mi anne? Seni gülünç duruma düşüreceğim şimdi 

Nakarat : x2 

[ I’m sorry Mama, I never meant to hurt you 
Üzgünüm anne, asla seni kırmak istemedim 

I never meant to make you cry 
Asla seni ağlatmak istemedim 

But tonight I’m cleanin’ out my closet 
Ama bu gece,içimi döküyorum] 

I got some skeletons in my closet 
Dolabımda bazı iskeletler var 

And I don’t know if no one knows it 
Ve kimsenin haberi var mı bilmiyorum 

So before they throw me inside my coffin and close it, I’ma expose it 
Beni tabutuma atıp kapatmalarından önce bunu açığa vuracağım 

I’ll take you back to 73 before I ever had a multi-platinum sellin’ CD 
Seni 73’e geri götüreceğim, daha platin plağımın olmadığı zamana 

I was a baby, maybe I was just a couple of months 
Bebektim, belki bir kaç aylıktım 

My faggot father must have had his panties up in a bunch 
İ.ne babam kadın külotlarından bir demet yapış olmalıydı 

Coz he split, I wonder if he even kissed me goodbye 
Çünkü o gitti, merak ediyorum, en azından veda öpücüğü verdi mi 

No, I don’t on second thought, I just fuckin’ wished he would die 
Hayır etmiyorum, tekrar düşününce, onun gebermiş olmasını dilerdim 

I look at Hailie and I couldn’t picture leavin’ her side 
Hailie’ye bakıyorum ve onun yanından ayrılmayı hayal edemezdim 

Even if I hated Kim, I grit my teeth and I’d try to make it work with her at least for Hailie’s sake 
Kim’den nefret etsem bile, dişimi sıkıp, en azından Hailie’nin hatrı için onunla iyi geçinmeye çalışırdım 

I maybe made some mistakes but I’m only human 
Belki bazı hatalar yaptım ama ben sadece insanım 

But I’m man enough to face them today 
Ama bugün hatalarımla yüzleşecek kadar erkeğim 

What I did was stupid, no doubt it was dumb 
Yaptığım şey aptalcaydı, şüphesiz salaklıktı 

But the smartest shit I did was take the bullets out of that gun 
Ama yapığım en zekice b.k mermileri o silahtan çıkarmaktı 

Cuz id’a killed ’em, shit I would have shot Kim an’ him both 
Çünkü onları öldürecektim, lanet olsun, Kim’i ve o adamı vuracaktım 

It’s my life, I’d like to welcome y’all to The Eminem Show 
Bu benim hayatım, hepiniz Eminem Show’a hoş geldiniz 

Nakarat x2 

Now I would never dis my own mama just to get recognition 
İlgi çekmek için asla kendi annemi kötülemezdim 

Take a second to listen for who you think this record is dissin’ 
Bir saniye dur da dinle bu albümün kimikötülediğini düşünüyorsun 

But put yourself in my position 
Ama kendini benim yerime koy 

Just try to envision witnessin’ your Mama poppin’ prescription pills in the kitchen 
Annenin mutfakta doğum kontrol hapları yutmasına şahit olduğunu hayal etmeye çalış 

Bitchin’ that someone’s always goin’ throuh her purse and shits missin’. 
O.ospuluk yapıyor ve birileri hep cüzdanını karıştırıyor, birşeyler kayboluyor 

Going through public housing systems, victim of Munchhausen’s syndrome 
Halk evlerinde yaşıyor, Munchaussen sendromu kurbanı 

My whole life I was made to believe I was sick when I wasn’t ’til I grew up 
Tüm yaşamım boyunca hasta olmadığım halde olduğuma inandırıldım, büyüyene kadar 

Now I blew up, it makes you sick to ya stomach, doesn’t it? 
Şimdi patladım, bu miğdeni bulandırıyor değil mi? 

Wasn’t it the reason you made that CD for me, Ma? 
Benim için o CD’yi yapmanın nedeni bu değilmiydi anne? 

So you could try to justify the way you treated me, Ma? 
Böylece bana davranış şeklini haklı gösterebilirdin, he anne? 

But guess what, yer gettin’ older now and it’s cold when your lonely 
Ama bak ne diyeceğim, yaşlanıyorsun ve yalnızken hava soğuktur 

An’ Nathan’s growin! up so quick, he’s gonna know that your phoney 
Ve Nathan hızla büyüyor, sahtekar olduğunu bilecek 

And Hailie’s getting’ so big now, you should see her, she’s beautiful 
Ve Hailie artık çok büyüdü, onu görmelisin, çok güzel 

But you’ll never see her, she won’t even be at your funeral 
Ama onu asla göremeyecksin, o cenaze töreninde bile olmayacak 

See what hurts me the most is you won’t admit you was wrong 
Ama beni en çok yaralayan, hatalı olduğunu kabul etmeyecek olman 

Bitch, do ya song, keep tellin’ yourself that you was a mom 
Kaltak, şarkını söyle, kendine bi anne olduğunu anlatmaya devam et 

But how dare you try to take what you didn’t help me to get 
Ama almama yardım etmediğin şeyi benden almaya nasıl cüret edersin? 

You selfish bitch, I hope you fuckin’ burn in hell for this shit 
Seni bencil kaltak, umarım bu b.k yüzünden cehennemde yanarsın 

Remember when Ronnie died and you said you wished it was me? 
Ronnie öldüğünde, ölenin ben olmamı istediğini söylemiştin hatırlıyor musun? 

Well, guess what, I am dead, dead to you as can be 
Peki, bil bakalım ne oldu, ben öldüm, senin için olabildiğince ölüyüm 

Nakarat 

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart

Yorumlar
  • avatar