GELMİŞ GEÇMİŞ TÜM MÜZİSYENLER

Müzik Keyfi İLE SİZİNLE!

Honor Thy Father
Honor Thy Father

We’re taught unconditional love
Bize kayıtsız şartsız sevgi öğretildi
That blood is thicker than water
Aile içi ilişkilerin her şeyden önemli olduğu
That a parent’s world would revolve
Bir ebeveynin dünyasının
Always around their son or their daughter
Her zaman oğlu ya da kızı etrafında döneceği

You pretend I was your own
Sana aitmişim gibi davrandın
And even believed that you loved me
Hatta beni sevdiğine bile inandın
But were always threatened by some
Ama her zaman tehdit ediliyordun
Invisible blood line that only you could see
Sadece senin görebildiğin görünmez bir kan bağı tarafından

You took advantage of an outreached hand
Uzanmış bir elden faydalandın
And twisted it to meet your every need
Ve bütün ihtiyaçlarını karşılamak için burktun onu
”Gimme time to re-charge my batteries,
Bana pillerimi tekrar şarj etmem için zaman ver
I’ll see her when she’s older and I’ll bounce her on my knee’Büyüdüğünde onu göreceğim ve onu dizimde zıplatac
ağım

Well listen to me you ungrateful fool
Pekala, dinle beni seni nankör ahmak
Here comes a dose of reality
Bir doz gerçek geliyor şimdi
You’ll go to your grave a sad and lonely man
Mezarına mutsuz ve yalnız bir adam olarak gideceksin
The door is now closed on your pathetic little plan
Şimdi kapı senin zavallı küçük planının üzerine kapandı

On and on and on and on it goes
Ve devam eder ve devam eder)
It’s so easy to run away with nothing in tow
Yedeğinde çekmen gereken hiçbir şey yokken kaçmak o kadar kolay ki

How can you ever sleep a wink at night?
Geceleri nasıl oluyor da uyuyabiliyorsun.
Pretending that everything is alright
Her şey yolundaymış taklidi yaparak
And have the nerve to blame this mess on me
Ve bütün bu karmaşanın suçunu üzerime yıkacak cesarete sahipsin

Never in my life have I seen someone
Hayatımda hiç böyle birini görmedim
So ignorant to the damage he has done
Kendi verdiği zarardan böylesine habersiz
You’re the rotted root in the family tree
Sen soy ağacındaki çürük köksün

I tried your 4 bill therapy
Terapiyi denedim
I tried to make amends
Kusurları düzeltmeyi denedim
But nothing could lure you out of your selfish shell again
Ama hiçbir şey seni bencil kabuğunun dışına cezbedemez

Expecting everyone to bow and kiss your feet
Herkesin önünde eğilmesini ve ayaklarını öpmesini bekliyorsun
Don’t you see respect is not a one way street
Görmüyor musun ki saygı tek yön bir sokak değildir
Blaming everyone for all that you’ve done wrong
Yaptığın yanlışlar için herkesi suçluyorsun
I’ll get my peace of mind when you hear this song
Bu şarkıyı işittiğinde huzurumu bulacağım

On and on and on and on it goes
Böyle devam eder, devam eder
And with every passing day true colors show
Ve her geçen gün gerçek renkler açığa çıkar

How can you ever sleep a wink at night
Geceleri nasıl oluyor da uyuyabiliyorsun
Pretending that everything is alright
Her şey yolundaymış taklidi yaparak
And have the balls to blame this mess on me
Ve bütün bu karmaşanın suçunu üzerime yıkacak cesarete sahipsin

Never in my life have I seen someone
Hayatımda hiç böyle birini görmedim
So oblivious to the damage he has done
Kendi verdiği zarardan böylesine habersiz
You’re the rotted root in the family tree
Sen soy ağacındaki çürük köksün

Watch where you walk
Nereye gittiğine dikkat et
Don’t you dare cross the crooked step
Ve sakın o çarpık basamağı geçmeye cüret etme
Watch the way you talk
Nasıl konuştuğuna dikkat et
Don’t cross the crooked step
Ve o çarpık basamağı geçme

On and on and on and on it goes
Böyle devam eder, devam eder
Chauvinistic, heartless, selfish, cold
Şovenist, kalpsiz, bencil, soğuk

How can you ever sleep a wink at night
Geceleri nasıl oluyor da uyuyabiliyorsun
Pretending that everything is alright
Her şey yolundaymış taklidi yaparak
And have the balls to blame this shit on me
Ve bütün bu karmaşanın suçunu üzerime yıkacak cesarete sahipsin

Never in my life have I seen someone
Hayatımda hiç böyle birini görmedim
So fucking blind to the damage he has done
Kendi verdiği zarara böyle lanet olasıca kör
You’re the rotted root in the family tree
Sen soy ağacındaki çürük köksün

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart

Yorumlar
  • avatar