GELMİŞ GEÇMİŞ TÜM MÜZİSYENLER

Müzik Keyfi İLE SİZİNLE!

What A Girl Wants
What A Girl Wants

What a girl wants, what a girl needs 
Bir kız ne ister, bir kız neye ihtiyaç duyar

Whatever makes me happy and sets you free… 
Herhangi bir şey mutlu eder beni ve özgürlüge hazırlar

What a girl wants, what a girl needs 
Bir kız ne ister, bir kız neye ihtiyaç duyar

Whatever keeps me in your arms 
Nasıl olursa olsun beni kollarına alırsın

I wanna thank you, 
Teşekkür etmek istiyorum, 

For giving me time to breathe 
bana nefes almak için zaman vermendenden dolayı

Like a rock, you waited so patiently, 
Bir sallayış gibi, sabırlıca bekledin

While I got it, together 
Ona sahibim, sürekli

While I figured it out I only looked, but I never touched 
İnandım ona, sadece baktım, ama asla minnetkar değilim

Cuz in my heart was a picture of us 
Çünkü kalbimde bizim resmimiz var

Holding hands, making plans 
Ellerimi tuttun, planlar yaptın

And lucky for me, you understand 
Ve bana göre şanslıydın, anladın

What a girl wants, what a girl needs 
Bir kız ne ister, bir kız neye ihtiyaç duyar

Whatever makes me happy and sets you free… 
Herhangi bir şey mutlu eder beni ve özgürlüge hazırlar

What a girl wants, what a girl needs 
Bir kız ne ister, bir kız neye ihtiyaç duyar

Whatever keeps me in your arms 
Nasıl olursa olsun beni kollarına alırsın

And I wanna thank you, 
Ve Teşekkür etmek istiyorum, 

For giving me time to breathe 
Bana nefes almak için zaman vermendenden dolayı

A weaker man might have walked away 
Güçsüz bir erkek uzağa yürümeli

But you had faith strong enough, to move 
Ama senin sadakatin  var yeterince güçlü, kımılda

Over and understand while I got it together 
Bitti ve haberim var, ona sahibim durmadan

While I figured it out 
İnandım ona

They say, ‘If you love something, let it go 
Söyleyin, eğer biraz sevseydin, izin verirdin gitmeye

If it comes back, it’s yours; that’s how you know.Eğer geri gelirdim, o senin, bunu nasıl biliyorsun
 
It’s for keeps, yeah, it’s for sure 
Bu senin, evet, o kesinlikle

And you’re ready and willing to give me more 
Ve hazırsın ve bana daha çok vereceksin

What a girl wants, what a girl needs 
Bir kız ne ister, bir kız neye ihtiyaç duyar

Whatever makes me happy and sets you free… 
Herhangi bir şey mutlu eder beni ve özgürlüge hazırlar

What a girl wants, what a girl needs 
Bir kız ne ister, bir kız neye ihtiyaç duyar

Whatever keeps me in your arms 
Nasıl olursa olsun beni kollarına alırsın

And I wanna thank you, 
Ve Teşekkür etmek istiyorum, 

For giving me time to breathe 
Bana nefes almak için zaman vermendenden dolayı

And I’m thanking you for being there for me 
Ve teşekkür etmek istiyorum, yaşattığın için beni

Somebody sensitive and tough 
Birisi duyarlı ve güçlü

Somebody there when the going gets rough 
Birisi gitmeye başlayınca rough(?) alır

Every night he’ll be giving his love 
Her gece sevgisini verir

To just one girl, one girl, one 
Sadece bir kız, bir kız, bir

Somebody cool but real tender, too 
Birisi soğuk ama  sevecen de

Somebody, baby, just like you 
Biri, bebeğim, biraz senin gibi

Can keep me hanging around with 
Alabilirsin beni

The one who always knew 
Bir kişi hep bilir

And I’m thanking you 
Ve teşekkür ettim sana

For being there for me 
Burda bulundun benim için

What a girl wants, what a girl needs 
Bir kız ne ister, bir kız neye ihtiyaç duyar

Whatever makes me happy and sets you free… 
Herhangi bir şey mutlu eder beni ve özgürlüge hazırlar

What a girl wants, what a girl needs 
Bir kız ne ister, bir kız neye ihtiyaç duyar

Whatever keeps me in your arms 
Nasıl olursa olsun beni kollarına alırsın

And I wanna thank you, 
Ve Teşekkür etmek istiyorum, 

For giving me time to breathe 
Bana nefes almak için zaman vermendenden dolayı

And I’m thanking you for being there for me 
Ve teşekkür etmek istiyorum, yaşattığın için beni
X2

And I’m thanking you for knowing exactly… 
Ve teşekkür ettim sana tamamen bildiğin için
X2

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart

Yorumlar
  • avatar