Yeah 3x
Yeah 3x

Move your body, out on the floor  Vücudunu  Put your troubles aside and start living  Sorunlarını bir kenara b
ırak ve yaşamaya başla Anybody, can’t let go,  Kimse gidemez Throw away all your problems, cause right now it’
s party time  Problemlerinizi kafanızdan atın, çünkü şimdi parti zamanı Girl dont feel outta place  Kızım meka
ndan ayrılmayı düşünme Coz I, Im in love with this feelin’ now, now ahhhahh  Çünkü bu hisse aşığım şimdi, şimd
i  Hope that this will last a while, we should make it last a while  Umarım bu biraz sürer, bunu bir süre deva
m ettirmeliyiz You like to drink? So do we  İçmeyi seviyormusu? Öyleyse içelim Get my bottles, bring ‘um to m
e  Şişelerimi al, onları bana getir Hold your glasses up, people everywhere  Barkalarınızı kaldırın, heryerdek
i insanlar Now everybody put your hands in the air  Şimdi herkes ellerini havaya kaldırsın Yeah yeah yeah, Gi
rl I wanna, yeah yeah yeah,  Evet, evet evet kızım istiyorum, evet evet evet I wanna see you tonight, oo yeah 
Seni bu gece görmek istiyorum, aa evet Yeah yeah yeah, Girl i gotta, yeah yeah yeah  Evet evet evet kızım ger
ekiyor evet evet evet I gotta i gotta I wanna see you tonight  Seni bu gece görmem gerekiyor  Ohhh, Ohhh, Ohh
hhhh, Let me see your hands  Ohhh, ohhh, ohh, ellerini görmeme izin ver Ohhh, Ohhh, Ohhhhhh, Tonight is the ni
ght  Ohhh, ohhh, ohhh, bu gece bizim gecemiz Up in the moment, cant believe your so beautiful  Şu anda  inanam
ıyorum o kadar çok güzelsin ki Feels like im in a dream  Rüyadaymışım gibi hissediyorum Baby we’re going somew
here you’ve never been before  Ama daha önce gitmediğin bir yere gidiyoruz So take my hand and come with me  B
u yüzdenlimi tut ve benimle gel  Girl dont feel outta place  Kızım mekandan ayrılmayı düşünmeye Coz I, Im in l
ove with this feelin’ now, now ahhhahh  Çünkü bu hisse aşığım şimdi, şimdi  Hope that this will last a while, 
we should make it last a while  Umarım bu biraz sürer, bunu bir süre devam ettirmeliyiz You like to drink? So
 do we  İçmeyi seviyormusu? Öyleyse içelim Get my bottles, bring ‘um to me  Şişelerimi al, onları bana getir H
old your glasses up, people everywhere  Barkalarınızı kaldırın, heryerdeki insanlar Now everybody put your han
ds in the air  Şimdi herkes ellerini havaya kaldırsın Yeah yeah yeah, Girl I wanna, yeah yeah yeah,  Evet, ev
et evet kızım istiyorum, evet evet evet I wanna see you tonight, oo yeah  Seni bu gece görmek istiyorum, aa ev
et Yeah yeah yeah, Girl i gotta, yeah yeah yeah  Evet evet evet kızım gerekiyor evet evet evet I gotta i gotta
 I wanna see you tonight  Seni bu gece görmem gerekiyor  Ohhh, Ohhh, Ohhhhhh, Let me see your hands  Ohhh, oh
hh, ohh, ellerini görmeme izin ver Ohhh, Ohhh, Ohhhhhh, Tonight is the night  Ohhh, ohhh, ohhh, bu gece bizim 
gecemiz  All the pretty young things at the party, let me see your hands up  Partideki tüm güzel şeyler,  ell
erinizi görmeme izin verin And if they mad and they don’t wanna party, tell them shut the f**k up  Eğer çıldır
ırlarsa ve parti yapmayı istemezlerse, onlara çenenizi kapatın derim So dj turn it loud, then watch me turn it
 up  Öyleyse dj sesi açsın, ve benim ortaya çıkışımı  izleyin Don’t worry about it, we here to party so jump j
ump jump jump  bu konuda endişelenme, burada parti için varız öyleyse zıpla zıpla zıpla zıpla Girl I wanna, I
 wanna see ya tonight Kızım istiyorum, bu gece seni görmeyi  Yeah, girl i gotta i gotta i gotta i gotta see ya
 tonight  Evet, kızım bu gece seni görmem gerekiyor Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah  Evet, evet evet evet evet
 evet evet Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah  Evet evet evet evet evet evet Tonight is the night. Bu gece bizim g
ecemiz !

Reklam Alanı

Sanatçıya Ait Diğer Gitar Akor ve Tabları

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart

Yorumlar
  • avatar