GELMİŞ GEÇMİŞ TÜM MÜZİSYENLER

Müzik Keyfi İLE SİZİNLE!

Thick As Thieves
Thick As Thieves

Thick As Thieves – Aramızdan Su Sızmaz

In an empty room or a downtown bar
Boş bir odada veya şehir merkezinde bir barda
‘Cross the universe, there’s no place too far
Evren boyunca, çok uzak olan bir yer yok
Ya wherever you are, you and me
Sen neredeysen, sen ve ben
Thick as thieves
Aramızdan su sızmaz

Well it ain’t always pretty, sometimes it got rough
Evet, her zaman güzel değil, bazen zorlaşır
Could have thrown the towel in and thrown our hands up
Havlu atabilirdik, pes edebilirdik
Seems like we’ve always been and always will be
Görünüşe göre her zaman beraberdik ve her zaman beraber olacağız
Thick as thieves
Aramızdan su sızmaz

Time, time won’t ever drag us down
Zaman, zaman bizi asla yıkamayacak
You, me, us, ain’t looking back or turning around
Sen, ben, biz, geriye bakmıyoruz ya da geri dönmüyoruz
It’s classic boy meets girl, with our backs against the world
Klasik “erkek kızla tanışır” olayı, sırtlarımız dünyaya dayalı
You and me
Sen ve ben
Thick as thieves
Aramızdan su sızmaz

In a world without faith, you’re what I believe
İnançsız bir dünyada, inandığım şey sensin
When they’re stacking the deck
Zar tutup hile yaptıklarında

You’re the card up my sleeve in my hour of need
İhtiyaç duyduğum zamanda sen kolumdaki kartsın
You and me, yeah
Sen ve ben, evet
Thick as thieves
Aramızdan su sızmaz

And that are all that’s left behind us now
Ve işte bunlar tüm geride bıraktıklarımız
You, me, us, ain’t looking back or turning around
Sen, ben, biz, geriye bakmıyoruz ya da geri dönmüyoruz
It’s classic boy meets girl, with our backs against the world
Klasik “erkek kızla tanışır” olayı, sırtlarımız dünyaya dayalı
You and me
Sen ve ben
Thick as thieves
Aramızdan su sızmaz

If I robbed a bank you wouldn’t care
Bir banka soysaydım umursamazdın
You’d come sit on my lap in the electric chair
Elektirkli sandalyede gelir kucağıma otururdun
And when they flipped the switch, huh, we’d just kiss
Ve şalteri açtıklarında, sadece öpüşürdük

I know nothing’s gonna stop us now
Biliyorum ki artık hiçbir şey bizi durduramaz
You, me, us, on the edge and never looking down
Sen, ben, biz, uçurumun kenarındayız ve hiç aşağıya bakmıyoruz
What’s a boy to do, it’s classic me and you
Bir erkek ne yapar ki, klasik ben ve sen
Lucky you, lucky me
Ne şanslısın, ne şanslıyım
Thick as thieves, oooh
Aramızdan su sızmaz

Thick as thieves, woah, woah
Aramızdan su sızmaz

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart

Yorumlar
  • avatar