Talkin’ World War lll Blues
Talkin’ Worl..

Some time ago a crazy dream came to me
Çok önce çılgınca bir rüya gördüm
I dreamt I was walkin’ into World War Three
3.Dünya Savaşı’nda yürüdüğümü gördüm
I went to the doctor the very next day
Hemen ertesi günü doktora gittim
To see what kinda words he could say
Onun diyeceği türden şeyleri görmek için
He said it was a bad dream
Bu kötü bir rüya dedi
I wouldn’t worry ’bout it none, though
Hiç de endişelenmedim yine de
They’re dreams and they’re only in your head.
Onlar rüyalar ve sadece aklında

I said, “Hold it, Doc, a World War passed through my brain”.
Dedim ki “Bekle, Doktor, Dünya Savaşı beynime girdi”
He said, “Nurse, get your pad, this boy’s insane”.
Dedi ki, “Hemşire, pedleri al, bu adam deli”
He grabbed my arm, I said “Ouch”.
Kolumu sıktı ve “acıdı”
As I landed on the psychiatric couch
Psikiyatri koltuğuna oturduğumda
He said, “Tell me about it”.
Dedi ki “Bana anlat bakalım”

Well, the whole thing started at 3 o’clock fast
Bütün her şey 3te hızlıca başladı
It was all over by quarter past
Her şey çerek geçe oldu
I was down in the sewer with some little lover
Bazı minik aşıklarımla dikişçideydim
When I peeked out from a manhole cover
Lağım kapağından gözetlerken
Wondering who turned the lights on.
Işıkları kim kapadı diye merak ederek

Well, I got up and walked around
Kaklktım ve yürüdüm etrafta
And up and down the lonesome town
Ve yalnız şehrin altına üstüne
I stood a-wondering which way to go
Gidecek yeri düşünerek durdum
I lit a cigarette on a parking meter
Park sayaçında bir sigara yaktım
And walked on down the road
Ve yoldan aşağı yürüdüm
It was a normal day.
Normal bir gündü

Well, I rung the fallout shelter bell
Döküntü barınağın zilini çaldım
And leaned my head and I gave a yell
Ve elimi uzattım ve bağırdım
“Give me a string bean I’m a hungry man”
“Bana bir çalıfasulyesi ver çok açım”
A shortgun fired and away I ran
Bir silah patladı ve uzaklara kaçtım
I don’t blame them too much though
Yine de onları çok suçlayamam
They didn’t know me.
Beni tanımıyorlardı

Down at the corner by a hot-dog stand
Köşede sosisli satıcısında
I seen a man I said “Howdy friend,
Bir adam gördüm ve nasılsın dostum
I guess there’s just us two”
Demek ki sadece ikimiz varız”
He screamed a bit and away he flew
Biraz bağırdı ve uzaklara uçtu
Thought it was a Communist.
Beni komünist sandı

Well, I spied me a girl and before she could leave
Kızımı gitmeden gözetledim
“Let’s go and play Adam and Eve”
“Gidip Adem ile Havva oynayalım”

I took her by the hand and my heart it was thumpinElini tuttum ve kalbim güm güm atıyordu
When she said, “Hey man, you crazy or sumpin”Hey sen, deli ya da kaçık
You see what happened last time they started”.
En son başladıklarında noldu gördün”
Well, I seen a Cadillac window uptown
Pencereden bir Cadillac gördüm
And there was nobody arounVe kimse yoktu ortalıkta
I got into the driver’s seat
Sürücü koltuğuna oturdum
And I drove down to 42nd Street
Ve 42.caddeden sürdüm
In my Cadillac
Cadillac’ımda
Good car to drive after a war.
Bir savaştan sürmek için iyi araba

Well, I remember seein’ some ad
Bazı reklamlar gördüğümü hatırlıyorum
So I turned on my Conelrad
Conelradımı açtım
But I didn’t pay my Con Ed bill
Con Ed faturamı ödememiştim ama
So the radio didn’t work so well
Radyo o kadar da iyi çalışmadı
Turned on my record player
Kayıt cihazımı açtım
It was Rock-A-Day Johnny singinRock-A-Day Johnny çalıyordu
“Tell Your Ma, Tell Your Pa
“Annene de, babana de
Our Loves Are Gonna Grow Ooh-wah, Ooh-wah”
Aşkımız büyüyecek, ooh wah”

I was feelin’ kinda lonesome and blue
Biraz yalnız ve hüzünlü hissediyordum
I needed somebody to talk to
Biriyle konuşma ihtiyacı duydum
So I called up the operator of time
Zamanın teknisyenini aradım
Just to hear a voice of some kind
O tür sesi duymak için
“When you hear the beep
“Sinyal sesini duyduğunuzda
It will be three o’clock”
Saat 3 olucak”
She said that for over an hour
Bir saatten fazla dedi bunu
And I hung up.
Ve kapadım

Well the doctor interrupted me just about then
Doktor beni hemen sonra böldü
Sayin’ “Hey I’ve been havin’ the same old dreams
“Hey ben de aynı rüyaları görüyordum
But mine was a little different you see
Ama benimki seninkinden biraz daha farklıydı
I dreamt that the only person left after the war was me
Ben savaştan sonra kalan tek insan olduğumu gördüm
I didn’t see you around”.
Seni göremedim”

Well, now time passed and now it seems
Artık zaman geçti ve görünüyor ki
Everybody’s having them dreams
Herkes rüyalarını görüyor
Everybody sees themselves walkin’ around with no one else
Herkes kendini kimseyle yürümezken görüyor
Half of the people can be part right all of the time
İnsanların yarısı hep biraz haklı olabilirler
Some of the people can be all right part of the time
İnsanların bazıları hep biraz haklı olabilirler
But all of the people can’t be all right all of the time
Ama isnanların hepsi hep haklı olamaz
I think Abraham Lincoln said that
Bence Abraham Lincoln dedi bunu
“I’ll let you be in my dreams if I can be in yours”
“Ben de sizin rüyalarınızda olursam, siz de benim rüyalarımda olursunuz”
I said that. 
Bunu ben dedim xd

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart

Yorumlar
  • avatar