Bob Dylan - Simple Twist Of Fate Türkçe Şarkı Çevirisi

GELMİŞ GEÇMİŞ TÜM MÜZİSYENLER

Müzik Keyfi İLE SİZİNLE!

Simple Twist Of Fate
Simple Twist Of Fa..

They sat together in the park
Parkta beraber oturdular
As the evening sky grew dark
Akşam gökyüzü karardığı zaman
She looked at him and he felt a spark tingle to his bones
Kız ona baktı ve çocuk kemiklerinde bir kıvılcım parlaması hissetti
‘Twas then he felt alone and wished that he’d gone straight
Yalnız hissetmesinden sonraydı ve doğru yola gittiğini diledi
And watched out for a simple twist of fate
Ve basit bir kader düğümünü izledi

They walked along by the old canal
Eski kanal boyunca yürüdüler
A little confused, I remember well
Biraz kafam dağınıktı, iyi hatırlıyorum
And stopped into a strange hotel with a neon burnin’ bright
Ve parlak neon ışıklı garip bir otele uğradılar
He felt the heat of the night hit him like a freight train
Çocuk kendisine yük gibi vuran gecenin sıcaklığını hissetti
Moving with a simple twist of fate
Basit bir kader düğümüyle devam ederken

A saxophone someplace far off played
Oradan uzaklarda bir yerde saksafon çaldı
As she was walkin’ by the arcade
Kız çarşıda yürür yürümez
As the light bust through a beat-up shade where he was wakin’ up,
Çocuk uyanırken ışığın bir gölgeden içeri vurması gibi
She dropped a coin into the cup of a blind man at the gate
Kız kapıdaki kör adamın kupasına bir bozukluk attı
And forgot about a simple twist of fate
Ve basit bir kader düğümünü unuttu

He woke up, the room was bare
Çocuk uyandı, odada kimse yoktu
He didn’t see her anywhere
Onu hiçbir yerde göremedi
He told himself he didn’t care, pushed the window open wide
Kendisine umursamadığını söyledi, açık pencereyi itti
Felt an emptiness inside to which he just could not relate
İçinde bağlantı kuramadığı bir boşluk hissetti
Brought on by a simple twist of fate
Basit bir kader düğümüyle gelen

He hears the ticking of the clocks
Saatin tik taklarını dinliyor
And walks along with a parrot that talks
Ve konuşan bir papağanla yürüyor
Hunts her down by the waterfront docks where the sailors all come in
Kayıkçıların geldiği yerde kızı limanda yakalıyor
Maybe she’ll pick him out again, how long must he wait
Belki de kız onu yine alır, daha ne kadar beklemeli
Once more for a simple twist of fate
Bir kez daha nasit bir kader düğümü için

People tell me it’s a sin
İnsanlar bunun günah olduğunu söylüyor
To know and feel too much within
Bilmenin ve içinde çok şey hissetmenin
I still believe she was my twin, but I lost the ring
Hala onun benim ikizim olduğuna inanıyorum, yüzüğü kaybettim
She was born in spring, but I was born too late
O ilkbaharda doğmuştu ama ben çok geç doğmuşum
Blame it on a simple twist of fate
Bu basit bir kader düğümünün suçu

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart

Yorumlar
  • avatar