Ballad Of A Thin Man
Ballad Of A Thin M..

You walk into the room with your pencil in your hand
Elinde kaleminle odaya doğru yürüyorsun
You see somebody naked and you say ‘Who is that man?Çıplak birini görüp, “Bu adam kim?” diyorsun
You try so hard but you don’t understand
Hatırlamaya çalışıyorsun ama anlamıyorsun
just what you will say when you get home
Eve geldiğinde ne diyeceğini
because something is happening here but you don’t know what it is,
Çünkü burada bir şey oluyor ama ne olduğunu bilmiyorsun
do you, Mr. Jones?
Öyle değil mi, Mister Jones?
You raise up your head and you ask ‘Is this where it is?Başını kaldırıyorsun ve “Bu olduğu yer mi?” diye soruy
orsun
and somebody points to you and says ‘It’s hisVe biri seni gösteriyor ve “Bu onun” diyor
and you say ‘what’s mine?’ and somebody else says ‘well what is?Ve sen “Benim olan ne?” diyorsun ve başka biri
 “Eh ne bu?” diyor
and you say ‘Oh my god am I here all alone?Ve sen “Aman Tanrım, burada tamamen yalnız başıma mıyım?” diyorsun
but something is happening and you don’t know what it is,
Ama bir şeyler oluyor ve ne olduğunu bilmiyorsun
do you, Mr. Jones?
Öyle değil mi, Mister Jones?
You hand in your ticket and you go watch the geek
Biletini veriyorsun ve gidip garabeti izliyorsun
who immediatly walks up to you when he hears you speak
Konuştuğunu duyduğunda aniden yanına gelen adam
and says ‘How does it feel to be such a freak?diyor ki “Bir manyak olmak nasıl bir duygu?”
and you say ‘impossible’ as he hands you a bone
Ve sen diyorsun ki “İmkansız” sana bir kemik verdiği gibi
and something is happening here but you don’t know what it is
Çünkü burada bir şey oluyor ama ne olduğunu bilmiyorsun
do you, Mr. Jones?
Öyle değil mi, Mister Jones?
You have many contacts among the lumberjacks
Oduncularla çok fazla iletişimin var
to get you facts when someone attacks your imagination
Biri hayal gücüne saldırdığında gerçekleri anlaman için
but nobody has any respect, anyway they already expect you
Ama kimsenin saygısı yok, neyse zaten seni bekliyorlar
to all give a check to tax-deductible charity organizations
Düşürülebilir vergi hayırseverlik organizasyonuna bir çek vermen için*
Ah you’ve been with the professors and they’ve all liked your looks
Ah profesörlerle birlikteydin ve görünüşünü sevdiler hep
With great lawyers you have discussed lepers and crooks
Büyük yasalarla, tartıştığın cüzamlılar ve sahtekarları
You’ve been through all of F. Scott Fitzgerald’s books
F. Scott Fitzgerald’ın kitaplarının içindeydin hep
You’re very well read, it’s well known
Çok iyi okundun, çok iyi bilinenlerde
but something is happening here and you don’t know what it is,
Ama bir şeyler oluyor burada ve ne olduğunu bilmiyorsun
do you, Mr. Jones?
Öyle değil mi, Mister Jones?
Well the sword-swallower he comes up to you and then he kneels
Kılıç yutan adam sana gelir ve dizlerini çöker
He crosses himself and then he clicks his high heels
Kendini çaprazlar ve yüksek topuklarını tıkırdatır
and without further notice he asks you how it feels
Ve uzaktan bir farketme olmadan, nasıl hissettiğini sorar
and he says ‘Here is your throat back, thanks for the loanVe der ki “İşte boğazın burda yine, ödünç için sağol

And you know something is happening but you don’t know what it is
Ve bir şeyler olduğunu biliyorsun ama ne olduğunu bilmiyorsun
do you, Mr. Jones?
Öyle değil mi, Mister Jones?
Now you see this one-eyed midget shouting the word ‘nowŞimdi “artık” diye bağıran bir gözlü cüceyi görüyorsun
and you say ‘for what reason?’ and he says ‘howVe diyorsun ki “Ne için?” ve o da sana “Nasıl?” diyor
And you say ‘what does this mean?’ and he screams back ‘You’re a cowVe sen “Bu ne demek?” diyorsun ve o çığlık
 atıp “Sen bir ineksin diyor”
‘Give me some milk or else go home”Bana biraz süt ver yoksa eve git”
And you know something is happening but you don’t know what it is
Ve bir şeyler olduğunu biliyorsun ama ne olduğunu bilmiyorsun
do you, Mr. Jones?
Öyle değil mi, Mister Jones?
Well you walk into the room like a camel and then you frown
Deve gibi odaya giriyorsun ve sonra somurtuyorsun
You put your eyes in your pocket and your nose on the ground
Gözlerini cebine dikiyorsun ve burnunu yere
There ought to be a law against you coming around
Sana gelmesine karşı bir yasa olmalı
You should be made to wear earphones
Kulaklık giymek için yaratılmalıydın
because something is happening but you don’t know what it is,
Çünkü bir şeyler oluyor ama ne olduğunu bilmiyorsun
do you, Mr. Jones?
Öyle değil mi, Mister Jones?
Whoooaaaooooh

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart

Yorumlar
  • avatar