Avril Lavigne - What The Hell Türkçe Şarkı Çevirisi

GELMİŞ GEÇMİŞ TÜM MÜZİSYENLER

Müzik Keyfi İLE SİZİNLE!

What The Hell
What The Hell

You fooled me Beni kandırdın Oh way too many times Birçok kere You made me believe you were Beni inandırdın Ac
tually reliable Senin gerçekten güvenilir olduğuna You put me through shit and now I’m done Beni b*ka koydun v
e şimdi ben bittim With you Seninle  To hell with you! Seninle cehenneme! Oh no, I don’t buy you Oh hayır, se
ni almıyorum Oh no, I don’t trust you Oh hayır, sana güvenmiyorum I don’t need you Sana ihtiyacım yok I’m so c
omplete Ben çok tamamım All you do is to hell around Bütün yaptığım cehennemin etrafında olmak Whoa, I’m thin
king what the hell? Whoa, Düşünüyorum ne oluyor? All I want is to mess around Bütün üstediğim oyalanmak And I 
don’t care about Ve umursamıyorum If you love me Eğer beni seviyorsan If you hate me Eğer benden nefret ediyor
san You can’t save me Beni kurtaramazsın Baby, baby Bebek, bebek All my life I’ve been good Bütün hayatım boyu
nca iyiydim But now Ama şimdi Whoa, what the hell? Whoa, ne oluyor? What? What? What? What the hell? Ne? Ne? 
Ne? Ne oluyor? So, you don’t like me Yani, benden hoşlanmıyorsun I believed you Sana inanmıştım When you told
 me Bana  “Avril, you’re so special, Avril, sen çok özelsin And I need you, I’ll never leave” Ve sana ihtiyacı
m var, seni asla bırakmayacağım” dediğinde And then you locked me up Ve sonra sen beni kilitledin And covered 
me up with your lies Ve beni yalanlarınla kapladın I couldn’t breathe anymore Artık nefes alamıyordum To hell 
with you! Cehennemde seninle! Oh no, I don’t buy you Oh hayır, seni almıyorum Oh no, I don’t trust you Oh hay
ır, sana güvenmiyorum I don’t need you Sana ihtiyacım yok I’m so complete Ben çok tamamım All you do is to he
ll around Bütün yaptığım cehennemin etrafında olmak Whoa, I’m thinking what the hell? Whoa, Düşünüyorum ne olu
yor? All I want is to mess around Bütün üstediğim oyalanmak And I don’t care about Ve umursamıyorum If you lov
e me Eğer beni seviyorsan If you hate me Eğer benden nefret ediyorsan You can’t save me Beni kurtaramazsın Bab
y, baby Bebek, bebek All my life I’ve been good Bütün hayatım boyunca iyiydim But now Ama şimdi Whoa, what the
 hell? Whoa, ne oluyor? Get your stuff Eşyalarını al Make your way right out of here Burdan dışarda bir yol y
arat I’m so done Ben bitirdim With this fuckery Bu herifle Out! Now! Dışarı! Şimdi! All you do is to hell aro
und Bütün yaptığım cehennemin etrafında olmak Whoa, I’m thinking what the hell? Whoa, Düşünüyorum ne oluyor? A
ll I want is to mess around Bütün üstediğim oyalanmak And I don’t care about Ve umursamıyorum If you love me E
ğer beni seviyorsan If you hate me Eğer benden nefret ediyorsan You can’t save me Beni kurtaramazsın Baby, bab
y Bebek, bebek All my life I’ve been good Bütün hayatım boyunca iyiydim But now Ama şimdi Whoa, what the hell?
Whoa, ne oluyor? Whoa, whoa, whoa If you love me Eğer beni seviyorsan If you hate me Eğer benden nefret edi
yorsan You can’t save me Beni kurtaramazsın Baby, baby Bebek, bebek All my life I’ve been good Bütün hayatım b
oyunca iyiydim But now Ama şimdi Whoa, what the hell? Whoa, ne oluyor?

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart