I’m With You
I’m With You

I’m Standing on a bridge 
Bir köprüde duruyorum 

I’m waitin in the dark 
Karanlıkta bekliyorum 

I thought that you’d be here by now 
Artık burda olacağını düşündüm 

Theres nothing but the rain 
Yağmurdan başka hiçbir şey yok 

No footsteps on the ground 
Hiç ayak sesi yok 

I’m listening but theres no sound 
Dinliyorum ama hiç ses yok 

Isn’t anyone tryin to find me? 
Kimse beni bulmaya çalışmıyor mu? 

Won’t somebody come take me home 
Birisi gelip beni eve götürmeyecek mi 

It’s a damn cold night 
Bu lanet bir soğuk gece 

Trying to figure out this life 
Bu hayatı anlamaya çalışıyorum 

Wont you take me by the hand 
Elimi tutup götürmeyecek misin beni 

take me somewhere new 
Beni yeni bir yere götür 

I dont know who you are 
Kim olduğunu bilmiyorum 

but I… I’m with you 
Ama ben… ben seninleyim 

Im looking for a place 
Bir yer arıyorum 

searching for a face 
Bir yüz arıyorum 

is anybody here i know 
Burda bildiğim birisi var mı 

cause nothings going right 
Çünkü hiçbir şey doğru gitmiyor 

and everythigns a mess 
ve her şey bir dert 

and no one likes to be alone 
ve kimse yalnız olmayı sevmez 

oh why is everything so confusing 
ah neden her şey bu kadar şaşırtıcı 

maybe I’m just out of my mind 
Belki de kafayı yedim 

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart