Safety
Safety

You saved, you know you saved me  Sen sakladın,sen sakladın beni  When you never gave up on me baby  Asla bend
en vazgeçmediğin zaman bebeğim  Walked away, you care about me now Im yours  Uzaklaştım, sen gözkulak oluyorsu
n bana, şimdi seninim  My heart was so rejected  Kalbim çok geri çevrildi  You gave me shelter to protect it 
Sen bana onu korumak için verdin  Far away, so reconnected  çok uzak, tekrar bağlı  Now Im yours  Şimdi senin
im  And I  Ve Ben  Wish you could see the way I see you  Keşke görebilseydin seni görmemin yolunu  Just the m
orning when it breaks through  Best part of me is when I met you  Sadece seninle buluştuğum zaman sabah benim 
en iyi parçamı dağıtır  And Im never gonna leave, thatll never be  Ve asla bırakmayacağım, bu asla olmayacak 
If I could give you what you gave me  Eğer seni bırakabilseydim bana ne verdiysen  Then you would know what th
atd make me Ve bilecektin daha sonra bana ne yaptığını  When the world is trying to knock you…  Dünya sana v
urmaya çalıştığı zaman  Ill be your safety  Senin güvenliğin olacağım  The chains, I felt you break them  Zin
cirleri kıracağını hisettim  Wrapped your arms around me to replace them  Örttü senin kolların etrafımı  Took 
my hand, forgave my mistakesnow Im yours  Aldın elimi, affettin hatalarımı ve şimdi seninim  Thats why Im alwa
ys gonna be there  Bu nedenle daima orada olacağım  When life reminds us that its not fair  Hayat adil olmadığ
ını hatırlattığı zaman  Ill pick you uptake you to a place I am yours  Seni seçeceğim ve alacağım senin olduğu
m bir yere(sana ait olduğum bir yere)  Wish you could see the way I see you  Keşke görebilseydin seni görmem
in yolunu  Just the morning when it breaks through  Best part of me is when I met you  Sadece seninle buluştuğ
um zaman sabah benim en iyi parçamı dağıtır  And Im never gonna leave, thatll never be  ve asla bırakmayacağım
, bu asla olmayacak  If I could give you what you gave me  Eğer seni bırakabilseydim bana ne verdiysen  Then y
ou would know what thatd make me Ve bilecektin daha sonra bana ne yaptığını  When the world is trying to knock
 you…  Dünya sana vurmaya çalıştığı zaman  Ill be your safety  Senin güvenliğin olacağım  Tell you once, t
ell you twice, tell you every time  Söylerim ilk kez, söylerim 2 kez, söylerim sana herzaman  Ill never leave 
what I need, youre my lifeline  Neye ihtiyacım varsa asla bırakmayacağım,sen benim ömür çizgimsin  Through the
 darkest, coldest nights ohhh baby  En karanlığa doğru, en soğuk geceler ooooh bebeğim  Wish you could see t
he way I see you  Keşke görebilseydin seni görmemin yolunu  Just the morning when it breaks through  Best part
 of me is when I met you  Sadece seninle buluştuğum zaman sabah benim en iyi parçamı dağıtır  And Im never gon
na leave, thatll never be  ve asla bırakmayacağım, bu asla olmayacak  If I could give you what you gave me  Eğ
er seni bırakabilseydim bana ne verdiysen  Then you would know what thatd make me Ve bilecektin daha sonra ban
a ne yaptığını  When the world is trying to knock you…  Dünya sana vurmaya çalıştığı zaman  Ill be your safe
ty  Senin güvenliğin olacağım  Ill be your safety  Senin güvenliğin olacağım  Youre safe, Ill be your safety 
Güvendesin,ben senin güvenliğin olacağım

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart

Yorumlar
  • avatar