GELMİŞ GEÇMİŞ TÜM MÜZİSYENLER

Müzik Keyfi İLE SİZİNLE!

Another Way To Die (Feat. Jack White)
Another Way To Die..

Another Way To Die
-Ölmek İçin Başka Bir Yol

Another ringer with the slick trigger finger for Her Majesty
-Majeste için düz tetik parmağıyla başka bir çancı
Another one with the golden tongue
-Altın dille başka bir tane
Poisoning your fantasy
-Senin fantezini zehirliyor
Another bill from a killer
-Bir katilden başka bir fatura
Turned a thriller to a tragedy
-Gerilimden trajediye döndü

A door left open
-Bir kapı açık bırakıldı
A woman walking by
-Bir kadın ordan yürüyor
A drop in the water
-Sudaki bir damla
A look in the eye
-Gözdeki bir bakış
A phone on the table
-Masada bir telefon
A man on your side
-Senin tarafında bir adam
Oh, someone that you think that you can trust
-Oh,güvenebileceğini düşündüğün biri
Is just
-Olmak sadece
Another way to die
-Ölmek için başka bir yol

Another tricky little gun
-Başka bir hileli küçük silah
Giving silence to the one
-Birine sessizliği vermek
That will never see the sunshine
-Asla güneşi görmeyecek olan
Another inch of your life sacrificed for your brother,
-Senin yaşamın başka bir inçi(bir kademlik uzunluğun on ikide biri) senin erkek kardeşin için feda etti
In the nick of time
-Zamanın bir çentiğinde
Another dirty money “heaven sent honey”,
-Başka bir kirli para “cennet,balı yolladı”,
Turning on a dime
-Bir on sentlik paraya çevirme

Well, a door left open
-Tamam,bir kapı açık bırakıldı
A woman walking by
-Bir kadın ordan yürüyor
A drop in the water
-Sudaki bir damla
A look in the eye
-Gözdeki bir bakış
A phone on the table
-Masada bir telefon
A man on your side
-Senin tarafında bir adam
Someone that you think that you can trust
-Güvenebileceğini düşündüğün biri
Is just
-Olmak sadece
Another way to die
-Ölmek için başka bir yol

(It’s just another)
-(Bu sadece başka bir tane)
Hey! Another way to die!
-Hey!Ölmek için başka bir yol!
(Another way to die…)
-(Ölmek için başka bir yol…)
Shoot ’em, bang bang!
-Ateş et onlara,bang bang!
Oh oh oh oh oh oh!
Oh oh oh oh oh oh!
Oh oh oh oh oh oh!
Oh oh oh oh oh oh…

Another girl with her finger
-Partmağıyla birlikte başka bir kız
On the world singing to you what you wanna hear?
-Sana dünyada söyleniyor ne dumak istersin?
Another gun thrown down and surrendered
-Başka bir silah bırakıldı ve teslim edildi
Took away your fear
-Seni korkunu aldı götürdü
Hey!
-Hey!
Another man that stands right behind you
-Senin yanında duran başka bir adam
Looking in the mirror
-Aynada bakıyor

Oh, a door left open
-Oh,bir kapı açık bırakıldı
A woman walking by
-Bir kadın ordan yürüyor
A drop in the water
-Sudaki bir damla
A look in the eye
-Gözdeki bir bakış
A phone on the table
-Masada bir telefon
A man on your side
-Senin tarafında bir adam
Someone that you think that you can trust
-Güvenebileceğini düşündüğün biri
Is just
-Olmak sadece
Another way to die
-Ölmek için başka bir yol

It’s another way!
-Bu başka bir yol!
Shoot ’em up, bang bang!
-Ateş et onlara,bang bang!
Hey! Hey! Hey! Hey!
-Hey! Hey! Hey! Hey!
(Another way, another way…)
-(Başka bir yol,başka bir yol…)
Yeah!
-Evet!
(Another way, another way…)
-(Başka bir yol,Başka bir yol…)
Bang bang bang bang!
-Bang bang bang bang!

Reklam Alanı

Sanatçıya Ait Diğer Bass Gitar Tabları

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart

Yorumlar
  • avatar