Years Ago
Years Ago

Yıllar Önce

Here I go again
buraya tekrar gelirim
Up and down alone
Çık ve in yalnız
All my friends went home
Arkadaşlarımın hepsi eve gitti
Years ago
Yıllar önce

All my toys are broken and
Tüm oyuncaklarım kırık ve
So am I inside mom
Öylece içerideyim (buradayım) anne
The carnival has closed
Karnaval kapanmış
Years ago
Yıllar önce

I’m a little boy
Ben küçük bir çocuğum
No, I’m a great big man
Hayır, çok büyük bir adam değilim.
No, let’s be a little boy
Hayır, hadi küçük bir çocuk oluyum
For a little while longer
Bir süre daha
Maybe an hour?
Belki bir saatliğine?

No Steven
Hayır Steven
We have to go back now
Şimdi dönmeliyiz
Isn’t that our mom calling?
Annemizin seslenişi değil mi?
“Steven come home!” 
“Steven eve gel!”

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart

Yorumlar
  • avatar