Sory, Blame It On Me
Sory, Blame It On ..

As life goes on I’m starting to learn more and more about responsibility
-Hayat devam ettikçe sorumluluğumu daha iyi öğrenmeye başlıyorum
And I realize that everything I do is affecting the people around me
-Ve anlıyorum ki yaptığım her şey çevremdeki insanları etkiliyor
So I want to take this time out to apologize for things that
-Ve artık şunlar için özür dilemenin tam zamanı olduğunu düşünüyorum
I’ve done and things that haven’t occurred yet
-Yaptıklarım ve henüz gerçekleşmeyenler için
and things that they don’t want to take responsibility for
-Ve sorumluluklarını almadıklarım için

I’m sorry for the times that I left you home
-Seni evde bıraktığım için özür dilerim
I was on the road and you were alone
-Ben yoldaydım ve sen yalnızdın
I’m sorry for the times that I had to go
-Gitmek zorunda olduğum zamanlar için özür dilerim
I’m sorry for the fact that I did not know
-Bilmediğim gerçekler için özür dilerim

That you were sitting home just wishing we
-Beni özleyerek evde oturuyordun sen
Could go back to when it was just you and me
-Yalnızca sen ve ben iken geriye dönebilirdik
I’m sorry for the times I would neglect
-Ihmal ettiğim zamanlar için özür dilerim
I’m sorry for the times I disrespect
-Saygısızlık ettiğim zamanlar için özür dilerim

I’m sorry for the wrong things that I’ve done
-Yaptığım hatalar için özür dilerim
I’m sorry I’m not always there for my sons
-Üzgünüm yalnızca oğullarım için orada değildim
I’m sorry for the fact that I’m not aware
-Farkında olmadığım şu gerçek için özür dilerim
That you can’t sleep at night when I am not there
-Ben yanında yokken geceleri sen uyuyamıyordun

Because I’m in the streets like everyday
-Çünkü her günkü gibi sokaklardayım
I’m sorry for the things that I did not say
-Söylemediğim şeyler için özür dilerim
Like how you are the best thing in my world
-Örneğin senin dünyamdaki en güzel varlık olduğun
And how I’m so proud to call you my girl
-Ve seni bitanem olarak çağırmaktan o kadar gururluyum ki

I understand that there’s some problems
-Anlıyorum bazı problemler var
And I’m not too blind to know
-Ve göremeyecek kadar kör değilim
All the pain you kept inside you
-Içindeki bütün acıyı
Even though you might not show
-Sen göstermesen bile

If I can’t apologize for being wrong
-Hatalı olduğum için özür dileyemiyorum
Then it’s just a shame on me
-Öyleyse bu yalnızca bu benim hatam
I’ll be the reason for your pain
-Senin acının sebebi ben olacağım
And you can put the blame on me
-Ve sen beni suçlayabilirsin

You can put the blame on me
-Beni suçlayabilirsin
You can put the blame on me
-Beni suçlayabilirsin
You can put the blame on me
-Beni suçlayabilirsin
You can put the blame on me
-Beni suçlayabilirsin

Said you could put the blame on me
-Beni suçlayabileceğini söyledim sana
Said you could put the blame on me
-Beni suçlayabileceğini söyledim sana
Said you could put the blame on me
-Beni suçlayabileceğini söyledim sana
You could put the blame on me
-Beni suçlayabilirdin

I’m sorry for the things that he put you through
-Yaşadıkların için özür dilerim
And all the times you didn’t know what to do
-Ve ne yapacağını bilemediğin zamanlar için özür dilerim
I’m sorry that you had to go and sell those bags
-Gitmek ve o çantaları satmak zorunda kaldığın için özür dilerim 
Just trying to stay busy until you heard from dad
-Babamdan haber alıncaya kadar meşgul olmaya çalışırken 

When you would rather be home with all your kids
-Bütün çocuklarınla birlikte evde olmayı tercih ettiğinde
As one big family with love and bliss
-Sevgi ve mutlulukla birlikte büyük bir aile olarak
And even though pops treated us like kings
-Ve hatta babalar bile bize kral gibi davrandılar
He got a second wife and you didn’t agree
-Ikinci bir eş aldı ve sen buna razı gelmedin

He got up and left you there all alone
-O kalktı ve seni orada yapayalnız bıraktı
I’m sorry that you had to do it on your own
-Tek başına yapmak zorunda kaldığın için özür dilerim
I’m sorry that I went and added to your grief
-Gittiğim ve seni kederde bıraktığım için özür dilerim

I’m sorry that your son was once a thief
-Oğlun bir zamanlar hırsız olduğu için özür dilerim

I’m sorry that I grew up way too fast
-Yolu bu kadar çabuk geçtiğim için üzgünüm
I wish I would’ve listened and not been so bad
-Keşke birbirimizi dinleseydik ve bu kadar kötü olmasaydık
I’m sorry that your life turned out this way
-Hayatın bu şekilde olduğu için özür dilerim
I’m sorry that the feds came and took me away
-Sıkıntılar geri geldi ve beni uzaklara götürdü özür dilerim

I understand that there’s some problems
-Anlıyorum bazı problemler var
And I’m not too blind to know
-Ve göremeyecek kadar kör değilim
All the pain you kept inside you
-Içindeki bütün acıyı
Even though you might not show
-Sen göstermesen bile

If I can’t apologize for being wrong
-Hatalı olduğum için özür dileyemiyorum
Then it’s just a shame on me
-Öyleyse bu yalnızca bu benim hatam
I’ll be the reason for your pain
-Senin acının sebebi ben olacağım
And you can put the blame on me
-Ve sen beni suçlayabilirsin

You can put the blame on me
-Beni suçlayabilirsin
You can put the blame on me
-Beni suçlayabilirsin
You can put the blame on me
-Beni suçlayabilirsin
You can put the blame on me
-Beni suçlayabilirsin

Said you could put the blame on me
-Beni suçlayabileceğini söyledim sana
Said you could put the blame on me
-Beni suçlayabileceğini söyledim sana
Said you could put the blame on me
-Beni suçlayabileceğini söyledim sana
You could put the blame on me
-Beni suçlayabilirdin

I’m sorry that it took so long to see
-Görmek çok zaman aldı üzgünüm
But they were dead wrong trying to put it on me
-Fakat hatalı bir şeklide benim üzerime yıkmaya çalışıyorlardı
I’m sorry that it took so long to speak
-Üzgünüm konuşmak çok zaman aldı
But I was on tour with Gwen Stefan
-Fakat ben Gwen Stefan ile gezideydim

I’m sorry for the hand that she was dealt
-Ilgi gören el için özür dilerim
And for the embarrassment that she felt
-Ve hissettiği utanç için
She’s just a little young girl trying to have fun
-O sadece eğlenmek isteyen genç bir kız
But daddy should’ve never let her out that young
-Ama babası onu asla genç yaşta bırakmayacak

I’m sorry for Club Zen getting shut down
-Clup Zen kapandığı için çok üzgünüm
I hope they manage better next time around
Umarım bi dahaki sefere daha iyi yönetirler
How was I to know she was underage
-Onun reşit olmadığını nereden bilebilirdim
In a 21 and older club they say
-21 yaş ve üstü diyordu kulüp

Why doesn’t anybody want to take blame
-Neden kimse suçu üzerine almıyor
Verizon backed out disgracing my name
-Verizon benim adımı unutup sözünden döndü
I’m just a singer trying to entertain
-Ben sadece eğlenmek isteyen bir şarkıcıyım
Because I love my fans I’ll take that blame
-Çünkü ben hayranlarımı seviyorum ve suçu üstleneceğim

Even though the blame’s on you
-Suç sende olmasına rağmen
Even though the blame’s on you
-Suç sende olmasına rağmen
Even though the blame’s on you
-Suç sende olmasına rağmen
I’ll take that blame from you
-Suçu senden alacağım

www.denizTopu.com

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart

Yorumlar
  • avatar