GELMİŞ GEÇMİŞ TÜM MÜZİSYENLER

Müzik Keyfi İLE SİZİNLE!

Naat-ı

Reklam Alanı

Naat-ı

Mübtelâ yi mihnet-i mâsivâyım Efendim! 
Garîk-i bahr-İ İsyan bir rüsvâyım Efendim! 

Açılsın ne olur cemâl-i pâkinden nikâb! 
Yüzüne aşinâ-yı pür-vefâyım Efendim! 

Varıp bezmine âjıkân binblr leâl ister, 
Ben bir garîb-İ nâlân u peydayım Efendim! 

Geçerler candan, girenler nûr hâlene bîr kez, 
O dertten bin belâya müptelâyım Efendim..! 

Olur Mecnûn görenler ruhsârtm a cânân! 

Kapında mülk-i serap bir gedâyım Efendim! 

Esîr-i dâm-ı firkatte hep yandım yakıldım; 
Her subh u şâm inleyen tam bir nâyım Efendim! 

Seherler bûy-ı huzurunla tüterken her şeb, 
Ben neden nâr-ı hasrete yanayım Efendim! 

Kerem eyle bırakma bendeni bu hicranla! 
Kerem kılmazsan, nasıl dayanayım Efendim! 

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart